Wróć na góręSzkoła Podstawowa nr 1
im. Noblistów Polskich w Olsztynku

ul.Górna 5 11-015 Olsztynek
tel. (89) 519-26-02

Śladami Noblistów Polskich

Kalendarium realizacji projektu "Śladami Noblistów Polskich –
Rok Solidarności"

Forma realizacji

Odpowiedzialni

Terminy

realizacji

Przygotowanie gabloty informacyjnej
o działaniach w ramach projektu
„Rok Solidarności”

Aldona Łasińska
Marzena Kołakowska

IX

Tablica informacyjna w pokoju nauczycielskim

Marzena Kołakowska

IX

Informacje o projekcie na stronie WWW.

Jacek Kamieniecki

X - VI

Wiadomości w gazetce szkolnej poświęcone projektowi „Rok Solidarności”

Małgorzata Zapadka
Marzena Kołakowska

cyklicznie

Informacje w gazecie lokalnej „Albo”
na temat realizacji projektu

Małgorzata Zapadka
Marzena Kołakowska

XII, II, V

Sporządzenie wykazu filmów poruszających tematykę: solidarności z drugim człowiekiem, szacunku i tolerancji do wykorzystania na godzinach dyspozycyjnych przez wychowawców

 

Aldona Łasińska

X

 Realizacja projektu „W krainie Tolerancji” poruszającego problem osób niepełnosprawnych kl.IIIb

Aldona Łasińska
Edyta Deorocka

IX - IV

Szkolne Koło Wolontariatu

„Sprzątanie zapomnianych grobów”

 

X

„Kwiatek dla chorego”- przygotowanie
i przekazanie podopiecznym MOPSu w Olsztynku kwiatka w doniczce z okazji Dnia Chorego (11.02)

 

IX - II

Zbieranie plastikowych nakrętek dla Stacjonarnego Hospicjum dla Dzieci
w Olsztynie

 

X - VI

Pomoc Lence – zbiórka kasztanów

 

X

 

„Dbamy o zdrowie przedszkolaków” – prowadzenie ćwiczeń i animacji ruchowych

 

 

w ciągu roku szkolnego

„Pola Nadziei”- akcja wspierająca Centrum Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II
w Olsztynie

 

X - IV

Przygotowanie kartek okolicznościowych
z okazji świąt i przekazanie ich podopiecznym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Olsztynku

 

XII, III

Promowanie działań Instytucji, Stowarzyszeń i Fundacji działających na rzecz chorych, niepełnosprawnych
i osób potrzebujących

 

IX - VI

„Podaj pomocną dłoń”- zbiórka środków higienicznych dla podopiecznych MOPS w Olsztynku i Hospicjum im. Św. Jana Pawła II w Olsztynie

Szkolne Koło Wolontariatu oraz Wychowawcy klas

XI

Na lekcjach j. polskiego uczniowie  ćwiczą:

  • krótkie formy - zaproszenie na wykład dotyczący tematyki solidarności w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku w klasach 4-6.Oceniają tę formę;
  • realizują dowolną dłuższą formę wypowiedzi (opowiadanie, rozprawka) związaną z tematyką solidarności w klasach 7-8. Oceniają tę formę.

Nauczyciele
j. polskiego

X - VI

 

Wirtualny spacer po Europejskim Centrum  Solidarności - na godzinach wychowawczych

Nauczyciele
j. polskiego, Wychowawcy klas

X - VI

Kl VIIb - plakaty ilustrujące różne aspekty rozumienia pojęcia solidarność

Panasiuk-Michalak Violetta

X - XI

 

Solidarna klasa IVb „Nasza codzienna solidarność”

 

Jolanta Zakrzewska

X – VI

 

„Z językiem angielskim na tropie historii Solidarności” realizacja w kl. 7a, 8a

 

Agnieszka Olszewska

X - XII

Organizacja Dnia Życzliwości

Mały Samorząd Uczniowski
i Samorząd Ucznowski

21.XI

Wystawa fotograficzna
„Droga do Wolności”

D. Sępkowska;
A. Nyga-Wilczewska; J. Zakrzewska;
W. Kowalewska

XI - XII

Sfinansowanie pojemnika w kształcie serca na plastikowe nakrętki

Rada Szkoły

X - XI

Siepomaga...matematyka – koleżeńska pomoc z matematyki po lekcjach

Nauczyciele matematyki

X - VI

Wspieramy Misje – przeprowadzenie katechez na temat Misji

Katechetki

XI - V

Lekcje wychowawcze na temat bycia solidarnym z drugim człowiekiem

Wychowawcy

X - V

Dokumentowanie działań związanych
z realizacją projektu Śladami Noblistów Polskich – Rok Solidarności

 

Marzena Kołakowska

IX – VI

KONKURSY

Bieg po zdrowie „Podaj pomocną dłoń”

Nauczyciele klas I-III

sesja zimowa, wiosenna i letnia  dla klas
I-III


Reklama