Wróć na góręSzkoła Podstawowa nr 1
im. Noblistów Polskich w Olsztynku

ul.Górna 5 11-015 Olsztynek
tel. (89) 519-26-02

„Akademia nowoczesnych szkół Gminy Olsztynek”

                 Od stycznia tego roku młodzież Szkoły Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich miała możliwość realizowania swoich pasji i zainteresowań na zajęciach prowadzonych w ramach Projektu „Akademia nowoczesnych szkół Gminy Olsztynek”. Różnorodność tematyczna zajęć była olbrzymia - od języka angielskiego, przez przedmioty matematyczno-przyrodnicze (matematyka, fizyka, chemia, biologia, przyroda, geografia), programowanie, robotykę, grafikę komputerową i wektorową, po ortografitti, zajęcia rewalidacyjne (terapia ręki), terapię pedagogiczną, socjoterapię, logopedię i arteterapię. Z tak urozmaiconej oferty skorzystali uczniowie w różnym wieku - od klasy drugiej podstawówki - po trzecią gimnazjalną.
                  Nasza młodzież rozwijała swoje kompetencje matematyczne, naukowo-techniczne i informatyczne nie tylko podczas cotygodniowych zajęć. Uczestniczyła w „Festiwalu eksperymentów”, w czasie którego miała szanse zgłębiać wiadomości z zakresu chemii, fizyki i informatyki, obserwując doświadczenia naukowe (najciekawsze doświadczenia to te z suchym lodem i ciekłym azotem). Brała udział w wycieczce do olsztyńskiej „Akademii Nauki”. Podczas naukowego show uczniowie poznawali m.in. tajemnice magnetyzmu, rozszczepienia światła, ciśnienia powietrza i elektrostatyki. Część młodzieży realizowała się w „Grze biznesowej”. Niektórzy będą mogli wziąć udział w półkoloniach naukowych w ostatnim tygodniu sierpnia.
                  Projekt „Akademia nowoczesnych szkół Gminy Olsztynek” jest skierowany także do nauczycieli, którzy mieli możliowość wzbogacenia swojej wiedzy i umiejętności na przeznaczonych dla nich kursach i szkoleniach.
                  Z funduszy Projektu zakupiono liczne pomoce dydaktyczne, które już wzbogaciły pracę na lekcjach i długo jeszcze będą służyły naszym uczniom.
                  I to jeszcze nie koniec. Projekt jest realizowany do końca grudnia 2019 roku. Od września czekają więc nowe zajęcia, nowe wycieczki i nowe doświadczenia.

Iwona Szumska


zdjęcia


Festiwal eksperymentów

                 Dnia 24.05.2019r. w Szkole Podstawowej nr1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku odbył się Festiwal eksperymentów realizowany w ramach Projektu Akademia nowoczesnych szkół Gminy Olsztynek. Zajęcia prowadzone przez prof. Mariana Surowca oraz jego dwóch współpracowników – panią Beatę (matematyczkę i informatyczkę) i pana Krzysztofa (chemika) poruszały zagadnienia z dziedziny fizyki, chemii, robotyki oraz astronomii.
Zajęcia rozpoczęły się o godzinie 9.00 od krótkiego testu wiedzy z tematyki późniejszych wykładów. Następnie profesor Surowiec przedstawił uczniom stopnie, przez które musiał przejść by otrzymać swój tytuł naukowy. Dowiedzieliśmy się dzięki temu, że warto się uczyć, nie tylko by dojść do wymarzonego celu, ale również dla samych siebie. Następnym tematem zajęć był suchy lód oraz wykorzystanie ciekłego azotu w codziennym życiu. Naukowcy pokazali nam wiele ciekawych doświadczeń, m.in. działanie przechodzących przez soczewkę promieni słonecznych, które potrafią wypalić dziurę w kartonie! Dowiedzieliśmy się także, że zamrożonymi owocami bądź warzywami można wbijać gwoździe. Pozwolono nam także spróbować „chipsów” wykonanych z bazylii i właśnie ciekłego azotu. Poznaliśmy podstawowe zasady robotyki, funkcje i przeznaczenie coraz to bardziej inteligentnych robotów oraz czujniki, dzięki którym mogą w pewnych dziedzinach życia zastępować człowieka. Doświadczenia fizyczne pokazały nam też właściwości prądu elektrycznego i jego oddziaływanie na ludzkie ciało. Wykład z astronomii otworzył przed nami tajemnice wszechświata. Poznaliśmy na nim skalę wielkości planet w porównaniu do Słońca, ciekawostki o planetach naszego Układu Słonecznego oraz gwiazdach. Dzięki okularom 3D mogliśmy na chwilę przenieść się na Księżyc. Aby sprawdzić naszą wiedzę po zajęciach, dostaliśmy ponownie test do rozwiązania. Rzecz jasna – tym razem wszyscy wypełniliśmy go celująco! Zajęcia te wszystkim przypadły do gustu dzięki barwnym, ciekawym doświadczeniom i świetnej atmosferze jaka podczas nich panowała!

Olga Wilczek, Amelia Majchrzak


zdjęcia


Zakończenie roku szkolnego 2018/2019
w Szkole Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku


                 19 czerwca to data szczególna dla każdego ucznia w całej Polsce, dlatego że w tym dniu skończył się rok szkolny i rozpoczęły się wymarzone wakacje.
                 W Szkole Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich uroczystość zakończenia roku szkolnego odbyła się w czasie dwóch apelów, gdyż w tym roku żegnaliśmy uczniów klas ósmych i gimnazjalistów. Zakończenie roku w podstawówce rozpoczęło się wprowadzeniem sztandaru szkoły. Pani Dyrektor Irena Jędruszewska powitała wszystkich gości przybyłych na tę uroczystość, a następnie zwróciła się do uczniów klas ósmych, którzy po dwóch latach nauki w tej szkole opuszczają jej mury: „Jesteście pierwszym rocznikiem, który kończy naukę w tej szkole. Jesteście tymi, którzy rozpoczynają nową rzeczywistość, nową jej historię. Mam nadzieję, że traficie do szkół, do których chcecie trafić. Idźcie w stroną świata ludzi dorosłych. Wykorzystujcie to, czego nauczyliście się w tej szkole. Rodzice, przyjaciele to ci, na których możecie liczyć. Rozwijajcie talenty i pasje, zainteresowania, walczcie o siebie, o swoje miejsce w życiu dorosłym. Rozsławiajcie imię szkoły w świecie”.
                  Do uczniów młodszych również skierowała ciepłe słowa. Wyraziła nadzieję, że znaleźli tu drugi dom. Gratulowała sukcesów w nauce, życzyła udanych i bezpiecznych wakacji oraz szczęśliwego powrotu do szkoły we wrześniu.
                 Następnie zabrał głos pan Andrzej Wojda, który w imieniu Rady Miejskiej na ręce pani Dyrektor złożył podziękowanie wszystkim nauczycielom za ich całoroczną pracę. Zwracając się do absolwentów, powiedział: „ Nadzieja jest w was, młodzi ludzie. Kiedyś zasiądziecie w ławach poselskich i zadecydujecie o przyszłości oświaty. Życzę wam udanych wakacji, bezpiecznego, wspaniałego wypoczynku, a ósmoklasistom – dobrych wyborów”.
                 W imieniu Rady Szkoły pani Ewa Petryna i pani Danuta Bondaruk podziękowały za zaangażowanie i współpracę wszystkim nauczycielom i rodzicom pracującym na rzecz dobra dzieci. Pani Dyrektor podkreśliła, że szkoła bez rodziców nie znaczyłaby nic. Uczniowie klas ósmych podziękowali nauczycielom, wręczając kwiaty, a Wiktoria Jurak pięknie zaśpiewała piosenkę „Tańczące Eurydyki”.
                 Później nastąpił bardzo przyjemny moment – wręczenie przez panią Dyrektor i pana Andrzeja Wojdę w imieniu Burmistrza Olsztynka nagród laureatom i finalistom wojewódzkich konkursów przedmiotowych. Otrzymali je:
Amelia Majchrzak (kl. 8a) –laureat z języka polskiego,

Oliwia Więcławska (kl. 8c) – laureat z języka polskiego,

Jakub Niestępski (kl.8a) – finalista z języka polskiego,

Marta Niestępska (ki. 8a) – finalista z języka polskiego,

Anastazja Dowgiałło (kl. 8b) – finalista z języka angielskiego.

                 Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty przekazał również podziękowanie pani Agnieszce Bartków, polonistce, za przygotowanie uczniów do konkursów.
                 Od tego roku Rada Pedagogiczna podjęła decyzję o przyznaniu nagród dla najlepszych uczniów. Nagrodę Absolwent Roku dla najlepszych uczniów klas ósmych wyróżniających się w nauce, sporcie, działalności artystycznej lub społecznej otrzymali:

Amelia Majchrzak – kl.8a, Olga Wilczek – kl.8a, Wiktoria Wilczewska – kl. 8a,

Kinga Lewandowska – kl. 8a, Igor Podhajny – kl.8c.

                 Następnie wręczono stypendia przyznane przez Burmistrza Olsztynka za wysokie wyniki w nauce. Otrzymali je:

Filip Kowalewski – kl.4b, Bartosz Sobierajski – kl.5b, Weronika Kowalewska – kl.5b,

Gabriela Moroz –kl. 7a, Amelia Majchrzak – kl. 8a, Olga Wilczek – kl.8a,

Wiktoria Wilczewska – kl.8a, Wiktoria Szymańska – kl.8a, Oliwia Dymarska –kl. 8a,

Jakub Niestępski – kl. 8a.

Stypendia sportowe otrzymali: Oliwier Krauze – kl. 8c, Kacper Okoniewski – kl. 8c.

                 Najlepsi uczniowie otrzymali świadectwa z wyróżnieniem, po odbiór których przychodzili wraz z rodzicami. Następnie wyprowadzono sztandar szkoły i zakończyła się pierwsza część uroczystego apelu.
                 Druga część uroczystego apelu rozpoczęła się o godzinie dziesiątej. Po raz ostatni został wprowadzony sztandar szkoły, a następnie zabrała głos pani Dyrektor, która ze wzruszeniem powiedziała: „Dzisiaj dzień szczególny, wręcz historyczny. Absolwenci gimnazjum kończą szkołę, która kończy swoje życie. Jesteście rocznikiem, który kończy naukę w gimnazjum. Pierwszy apel odbył się w 1999 roku. Minęło 20 lat. Wielu absolwentów opuściło mury tej szkoły. (…)To czas poświęcenia, zaangażowania. To był czas dobry, szczególny, wspaniały. Dwadzieścia lat temu mówiłam, że ważni są ludzie. Te mury też były bardzo ważne. Teraz wiemy, że rozbudowa szkoły była ważna. (…) Patrząc wstecz, mogę powiedzieć, że szefowałam gronu twórczemu, aktywnemu. (…) Dumna jestem, że udało się zrealizować tyle przedsięwzięć, zrealizować wiele planów. Przedstawiciele władzy lokalnej wiedzą o tym, bo przyglądają się stołom zastawionym nagrodami dla uczniów. Władze miasta zawsze były otwarte, czuliśmy przychylność i aprobatę dla naszych działań. (…) Nie byłoby tego wszystkiego, gdyby nie cudowny zespół nauczycieli, współpraca środowiska lokalnego. Jeden człowiek nie zrobiłby nic, jeśli nie ma za sobą ludzi. Bez aktywności rodziców, ich uwag, wsparcia nic byśmy nie zrobili”.
                 Pani Dyrektor przybliżyła wszystkim zgromadzonym na uroczystości historię gimnazjum, jego rozbudowę i początki działalności oraz sukcesy uczniów. Na tę okazję został wydany pamiątkowy biuletyn, którzy otrzymali wszyscy goście i nauczyciele zatrudnieni w szkole. Podziękowała lokalnym władzom, włodarzom miasta za wieloletnią współpracę, następnie zwróciła się do młodzieży gimnazjalnej, życząc jej szczęścia w realizacji zamierzeń i rozwijania swoich talentów w nowych szkołach. Kończąc przemówienie, powiedziała:
„Nie był to czas zmarnowany. Na pamiątkę mamy imię Noblistów Polskich. Myślę , że podołamy”.
                 Później pani Dyrektor przywitała gości, a następnie wręczyła podziękowania i pamiątkowe statuetki tym wszystkim, którzy przyczynili się do rozwoju naszej szkoły. Otrzymali je Burmistrzowie, sprawujący władzę w okresie dwudziestu lat istnienia gimnazjum, przedstawiciele władz samorządowych, stowarzyszeń, organizacji wspierających nasze gimnazjum.
                 Głos zabrał również pan Mirosław Stegienko – Burmistrz Olsztynka, który powiedział: „Coś się kończy, coś się zaczyna. Te 20 lat na pewno wpisało się w historię Olsztynka”. Podziękował wszystkim nauczycielom, a do uczniów zwrócił się, mówiąc: „Gniazdo wasze jest tutaj, w Olsztynku. Czekam na was z sukcesami”.
                 Podziękowania dla Dyrektorów szkoły przekazała Przewodnicząca Rady Rodziców – pani Agnieszka Pieczara. Wszyscy zgromadzeni na sali zaśpiewali Dyrekcji „Sto lat”. Pani Dyrektor na ręce pani Agnieszki Pieczara złożyła serdeczne podziękowania wszystkim rodzicom, bo jak wcześniej powiedziała, że bez ich zaangażowania i współpracy nie byłoby szkoły w takim kształcie.
                 Później nastąpił moment szczególny – pożegnanie pani Danuty Walkow i pani Grażyny Pieczątkiewicz, które odeszły na emeryturę. Panie otrzymały Nagrodę Dyrektora, kwiaty i upominki wykonane przez uczniów. Obie panie w podziękowaniu za wieloletnią pracę otrzymały gromkie brawa. Uczennice gimnazjum – Eliza Płotnikowa i Dagmara Michalak – wykonały utwór „We Are the Champions” na fortepianie i wiolonczeli, wprowadzając słuchaczy w przyjemny i wzruszający nastrój.
                 Następnie pani Dyrektor Irena Jędruszewska oraz pan Burmistrz Mirosław Stegienko wręczyli nagrody laureatom i finalistom wojewódzkich konkursów przedmiotowych.
                 Tradycją naszej szkoły jest przyznanie nagrody Primus Inter Pares najlepszemu absolwentowi. Pani Dyrektor przedstawiła kandydatów do nagrody. W tym roku nagrodę Primus Inter Pares otrzymała Eliza Płotnikowa, uczennica kl. 3a gimnazjum.

Wręczono też nagrody za 100% wynik na egzaminie gimnazjalnym. Otrzymali je:

Eliza Płotnikowa – 100% język angielski na poziomie podstawowym i rozszerzonym, KrystianWęgierski – 100% język angielski na poziomie podstawowym i rozszerzonym,

Dagmara Michalak – 100% język angielski na poziomie podstawowym i historia,

Adam Kozłowski – 100% język angielski na poziomie podstawowym.

                 Wręczono także stypendia za wyniki w nauce i sporcie. Bardzo wzruszający był moment, kiedy wręczano świadectwa z wyróżnieniem i listy pochwalne dla rodziców. Nagrodzono też uczniów działających w różnych organizacjach i za działalność społeczną.
                 Skończyła się nauka w gimnazjum, ale szkoła – przekształcona w Szkołę Podstawową nr 1 im. Noblistów Polskich – trwa. Nauczyciele, czerpiąc z doświadczeń, będą ciągle przekazywać nowym pokoleniom wiedzę i wartości, które potrzebne są na całe życie.

Danuta Salamon


zdjęcia


Malbork

                 Klasa 5a zwiedzanie Malborka rozpoczęła od DINO Parku, gdzie szalała wśród prehistorycznych gadów i zawładnęła placem zabaw. Niezwykłych emocji dostarczył też seans w kinie 5-D oraz wspinaczka w parku linowym. Kolejny zastrzyk adrenaliny mieliśmy na drop tower, a zaraz potem na laserowym torze przeszkód. Po posiłku w jednym z sieciowych barów oczywiście przyszedł czas na podbój największego na świecie zamku krzyżackiego.


zdjęciaPodziękowania

Narodowy Fundusz Zdrowia

GALA LAUREATÓW

30 maja odbyła się Gala Laureatów Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie. Wśród wyróżnionych mulitlaureatów przez Warmińsko - Mazurskiego Kuratora Oświaty znalazła się Eliza Płotnikowa, która zdobyła 3 tytuły laureata w bieżącym roku szkolnym oraz tytuł laureata i finalisty w poprzednim. Eliza otrzymała dyplom i upominek. Tylko 22 gimnazjalistów z całego województwa zostało w ten sposób docenionych. Gratulujemy sukcesu !!
Wśród grona 26 wyróżnionych przez Warmińsko - Mazurskiego Kuratora Oświaty nauczycieli z naszego województwa znalazła się pani Małgorzata Zapadka, która została doceniona za szczególne osiągnięcia w przygotowaniu uczniów do Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego .
Gratulujemy sukcesu !!
Więcej szczegółów i fotorelacja na stronie Kuratorium Oświaty:

tutaj


Oddział przedszkolny dla dzieci 3-4 letnich!

Dyrektor Szkoły Podstawowej
nr 1 im. Noblistów POlskich w Olsztynku
informuje, że w naszej szkole
z dniem 1 września
uruchomiony zostanie oddział
przedszkolny dla dzieci 3-4 letnich.


Kolejne sukcesy Matematyczne!!!

21.03.19 grupa 17 uczniów naszej szkoły, solidaryzując się z uczniami w całej Polsce oraz w innych krajach wzięła udział w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym Kangur . Wszyscy starali sie wypaść najlepiej , nie było łatwo. Eliza Płotnikowa z kl.3a-gimnazjum wypadła najlepiej i zdobyła wyróżnienie w konkursie na poziomie województwa. Brawo, brawo , brawo!!! Eliza potwierdziła ostatnio, że nie przypadkowo wcześniej została laureatką wojewódzkiego konkursu matematycznego i osiągnęła również sukces w Wojewódzkich Zawodach Matematycznych organizowanych na UWM Olsztyn-16.05.19 ,zdobywając tytuł laureata i zajmując 4 miejsce. Znalazła się w ścisłej czołówce najlepszych uczniów z matematyki w województwie i będzie uczestniczyć wraz z opiekunem w gali laureatów na UWM. Super, super, super. Ogromne gratulacje i życzymy Ci dalszych sukcesów w matematyce i nie tylko.

Danuta Bondaruk


Sukcesy matematyczne !!!.

Uczniowie naszej szkoły : klas 4 , 5 i 8 szkoły podstawowej oraz oddziałów gimnazjalnych: klas 3 startowali w kolejnej edycji matematycznego ogólnopolskiego turnieju Olimpus- sesja wiosenna. W marcu grupa około 32 uczniów zmierzyła się z testami przygotowanymi dla każdego poziomu składającymi się z 30 zadań w czasie 60 minut .Była to trudna sztuka, gdyż był to test wielokrotnego wyboru z możliwością kilku poprawnych odpowiedzi w zadaniu.

Wspaniale wypadli uczniowie klasy 3a:
Arek Flisikowski kl.3a- III lokata i tytuł laureata
Eliza Płotnikowa kl.3a -IV lokata i tytuł laureata
Paweł Wyszyński kl.3a- V lokata i tytuł laureata

Brawo!!!. Gratulacje !!!
Dziękujemy wszystkim za udział, gratulujemy, życzmy dalszych sukcesów. Uczniów szkoły podstawowej zapraszamy do pracy i do udziału w kolejnych edycjach konkursu w roku szk.2019/20 .

nauczyciele matematykiXX Powiatowy Konkurs Ortograficzny „Corrida Ortograficzna” im. Marka Domagalskiego

                  10 maja 2019 r. w Szkole Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku odbył się XX Powiatowy Konkurs Ortograficzny „Corrida Ortograficzna” im. Marka Domagalskiego pod honorowym patronatem Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty.
                 Aby wprowadzić uczestników w odpowiedni nastrój, szkolny zespół kameralny zagrał utwór Carlosa Gardeli pt. „Por unacabeza” (tango). Następnie pani dyrektor Irena Jędruszewska powitała wszystkich przybyłych na tę uroczystość gości, nauczycieli i opiekunów oraz uczestników konkursu.Wśród zaproszonych gości byli: p. Anna Luśnia – Zastępca Burmistrza w Olsztynku, p. Dariusz Człapiński–Zastępca Dyrektora Wydziału Kształcenia, Wychowania i Opieki, przedstawiciel Kuratora Oświaty w Olsztynie, p. Andrzej Wojda – Przewodniczący Rady Miejskiej w Olsztynku, p. Alicja Woźnicka – Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych w Olsztynku, p. Stefania Domagalska – siostraśp. Marka Domagalskiego, p. Andrzej Błaszczuk – twórca statuetki „Mistrz Kaligrafii”, p. Wojciech Tański – konsultant Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie, p. Beata Bukowska – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Olsztynku. Doceniając tradycję organizacji konkursu i jego ideę, Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty objął go honorowym patronatem. Jest to dowód szacunku i uznania wieloletniej tradycji olsztyneckiej inicjatywy.
                 Pani Violetta Panasiuk-Michalak, prowadząca imprezę, przybliżyła wszystkim zebranym historię konkursu oraz cele, jakie mu przyświecały. Powiatowy Konkurs Ortograficzny po raz pierwszy odbył się w kwietniu 2000 roku. Zorganizowany został przez zespół nauczycieli polonistów oraz nauczycieli biblioteki pod kierunkiem pana Marka Domagalskiego. Jego celem jest przede wszystkim dbałość o piękno języka polskiego, propagowanie idei poprawnej pisowni oraz motywowanie uczniów do doskonalenia własnych umiejętności w zakresie stosowania zasad ortograficznych. Obecnie konkurs ma charakter cykliczny i jest zawsze swoistym świętem ortografii. Jego uczestnikami są uczniowie, którzy przeszli w swoich szkołach eliminacje i w dziedzinie ortografii są najlepsi. Od 20 lat na olsztyneckiej arenie mierzą się torreadorzy ze Stawigudy, Purdy, Biesala, Gietrzwałdu, Jonkowa, Barczewa, Dobrego Miasta, Biskupca, Waplewa, Jezioran, Butryn i Olsztynka. Głównym zadaniem konkursowym jest napisanie tekstu dyktanda zgodnie z zasadami poprawności ortograficznej i interpunkcyjnej. Od samego początku autorami dyktand byli nauczyciele języka polskiego z olsztyneckich szkół. Natomiast od kilku lat arcyciekawe teksty na „Corridę Ortograficzną” tworzy p. Wojciech Tański – konsultant Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie, dzięki temu stał się również współorganizatorem tego konkursu.
                 Konkurs ma zawsze bardzo uroczystą oprawę i odbywa się w miłej atmosferze. Dekorację sali przygotowali uzdolnieni plastycznie uczniowie naszej szkoły pod kierunkiem p. Małgorzaty Pingot – nauczyciela plastyki. Ogromne zainteresowanie wzbudza byk, dość dużych rozmiarów, który kojarzy się z „Corridą”. Konkursowi towarzyszą często przedstawienia teatralne lub krótkie koncerty muzyczne przygotowane przez uczniów naszej szkoły. Poza tym goście z sąsiednich gmin mają szansę poznania lokalnych atrakcji turystycznych. W tym roku uczestnicy obejrzeli w Galerii Muzeum Budownictwa Ludowego wystawę pt. „Sztuka wątku” oraz zwiedzili Multimedialne Muzeum Obozu Jenieckiego Stalag IB i historii Olsztynka, które mieści się w budynku Urzędu Miasta.
                 Aby upamiętnić pomysłodawcę tego konkursu oraz dokonania znakomitego polonisty i wspaniałego wychowawcy kilku pokoleń młodzieży, Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku w 2019 r. podjęła decyzję o nadaniu Corridzie imienia Marka Domagalskiego. Z radością będziemy kontynuować jego dzieło, gdyż pielęgnujemy język ojczysty i pragniemy, by polszczyzna żyła i rozwijała się w swoim najlepszym wydaniu. Te wartości chcemy przekazywać naszym uczniom. Serdeczne podziękowania zostały skierowane do p. Stefanii Domagalskiej za możliwość korzystania z wizerunku i wykorzystania danych osobowych w celu promocji konkursu. Pani Stefania była bardzo wzruszona, kiedy odbierała podziękowanie z rąk pani dyrektor. Powiedziała ze łzami w oczach, że Marek żył szkołą. My, jako koleżanki i koledzy Marka, doskonale o tym wiedzieliśmy.
                 Następnie pani dyrektor wręczyła podziękowania panu Burmistrzowi, Przewodniczącemu Rady Miasta, Przewodniczącej Rady Szkoły, Przewodniczącej Rady Rodziców, panu Wojciechowi Tańskiemu, panu Andrzejowi Błaszczukowi za wieloletnie wspieranie naszego konkursu.
                 Jubileuszowe dyktando nosiło tytuł „ O Olsztynku w telegraficznym skrócie”. Przysporzyłoono wiele problemów piszącym, bo nikt z uczestników konkursu nie napisał go poprawnie.W zmaganiach ortograficznych wzięło udział 23 uczestników z 7 szkół podstawowych powiatu olsztyńskiego ziemskiego. Komisja konkursowa sprawdziła wszystkie prace i wyłoniła następujących laureatów:
I miejsce zajęła Eliza Płotnikowa z SP nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku, II miejsce – Antonina Kisiel z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stawigudzie, III miejsce – Jakub Cendrowski z SP im. Jana Pawła II w Waplewie.
Tytuł Mistrza Kaligrafii otrzymała Julia Piesiak ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Waplewie.
Później zostały wręczone dyplomyi nagrody, które ufundowała Rada Szkoły, Urząd Miasta i firma TYMBARK.

Violetta Panasiuk-Michalak
Danuta Salamon

zdjęciaKomunikat w sprawie naboru uczniów do oddziału przedszkolnego.

Komunikat w sprawie naboru uczniów do oddziału przedszkolnego.
                  Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku informuje, że zgodnie z harmonogramem czynności w postępowaniu rekrutacyjnym w dniach 06.05.2019- 17.05.2019 prowadzony jest nabór uzupełniający do oddziału przedszkolnego dzieci w wieku 3-6 lat. Dokumenty dla rodziców oraz informacje w sekretariacie szkoły, tel. 89-5192-602.

Zapewniamy:
• wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną przygotowaną do pracy z najmłodszymi dziećmi,
• różnorodność zajęć umożliwiających dzieciom poznawanie świata przy pomocy metod aktywizujących twórcze myślenie,
• udział w zajęciach: muzycznych, teatralnych, tanecznych, sportowych, językowych (j. angielski), plastycznych, biblioterapii i na świeżym powietrzu,
• bardzo korzystne warunki lokalowe – obszerną przestrzeń do nauki oraz zabawy (zajęcia dla grup przedszkolnych w odnowionej i wydzielonej części szkoły, w salach wyposażonych w nowe meble i atrakcyjne pomoce dydaktyczne),
• doskonałą bazę rekreacyjno – sportową: nowy plac zabaw „Tramwaj”, boisko ORLIK, salę gimnastyki korekcyjnej, nowoczesną salę gimnastyczną,
• całodzienne wyżywienie – posiłki przygotowywane zgodnie z zasadami zdrowego żywienia,
• organizowanie wycieczek edukacyjnych, spotkań z interesującymi ludźmi,
• projekty edukacyjne o tematyce ekologicznej, prozdrowotnej i patriotycznej,
• udział w uroczystościach szkolnych, imprezach, konkursach,
• adaptacja w środowisku szkolnym,
• opiekę pielęgniarki, pedagoga szkolnego oraz konsultacje psychologiczne,
• bezpieczeństwo dzięki monitoringowi wizyjnemu oraz pracownikowi ochrony.Serdecznie zapraszamy!


SP1

Komunikat w sprawie rekrutacji do klasy pierwszej.

Szanowni Rodzice kandydatów do klasy pierwszej
                  W związku z wpłynięciem nowych zgłoszeń dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły, co skutkuje zmniejszeniem się liczby wolnych miejsc, podjęłam decyzję odnośnie przeprowadzenia ponownej weryfikacji wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły. Wynika to z treści art. 130 pkt 5 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe ( Dz. U. z 2018r. poz. 996 ) który daje rodzicom prawo przyjęcia dziecka z obwodu szkoły z urzędu. Projekt organizacyjny szkoły przewiduje utworzenie 2 oddziałów klas pierwszych po 25 uczniów w oddziale. Powołałam ponownie Komisję Rekrutacyjną celem ponownego zweryfikowania wniosków spoza obwodu anulując tym samym listę kandydatów zakwalifikowanych z dnia 8 kwietnia 2019 r. Nowa lista kandydatów przyjętych spoza obwodu szkoły będzie zgodnie z harmonogramem czynności o postępowaniu rekrutacyjnym ogłoszona 16 kwietnia do godz. 14.00.


SP1

Komunikat
w sprawie rekrutacji uczniów do klasy I


                  Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku informuje, że zgodnie z harmonogramem czynności w postępowaniu rekrutacyjnym rodzice lub opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do klasy pierwszej w roku szkolnym 2019/2020 mają obowiązek potwierdzenia do dnia 12 kwietnia 2019 r. woli przyjęcia w formie pisemnego oświadczenia.Komunikat w sprawie naboru uczniów do klasy I

                  Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku informuje, że zgodnie z harmonogramem czynności w postępowaniu rekrutacyjnym, listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klasy I w roku szkolnym 2019/2020 będą wywieszone na drzwiach wejściowych do szkoły w dniu 08.04.2019r. Z uwagi na ochronę danych osobowych nie zamieszczamy tych list na stronie internetowej szkoły.


Dyplom

DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE

                 Corocznie w ramach działań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza konkurs na realizację zadań z zakresu działań profilaktycznych, sportowych, opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych. Nasza szkoła od wielu lat pisze wnioski i pozyskuje fundusze na różnorodne działania, po to, aby wspierać uczniów i promować właściwe postawy i zachowania.
                 W tegorocznej edycji konkursu 9 ofert ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich otrzymało dofinansowanie. Łączna kwota wniosków to blisko 28.000 złotych. Jest to ogromne wsparcie, które pozwoli na realizację ciekawych inicjatyw i umożliwi na uatrakcyjnienie wielu działań z zakresu profilaktyki.
Cieszymy się z tego ogromnego sukcesu!

M. ZapadkaTURNIEJ SZKOLNY 2018/ 2019

W dniu 28.03.2019r w naszej szkole odbył się TURNIEJ SZKOLNY na podsumowanie roku Marii Skłodowskiej- Curie. Drużynybrały udział w różnorodnych konkurencjach w trzech kategoriach wiekowych: klasy 4 i 5, 7 i 8, 3 gimnazjum.
Quiz o Marii Skłodowskiej – Curie przeprowadziliśmy z wykorzystaniem tabletów, a wyniki obserwowaliśmy na bieżąco na ekranie. Uczniowie przebierali się w strój chemika (co wywołało wiele śmiechu),rozwiązywali zadania i liczyli oszczędności. Najwięcej emocji towarzyszyło konkurencji sportowej. Drużyny miały do pokonania tor przeszkód. Suma punktów za wszystkie konkurencje wyłoniła zwycięzców.

W kategorii klas 4 i 5 miejsce: I- 5b, II- 5a, III- 4b.

W kategorii klas 7 i 8 miejsce: I- 8a, II- 8c, III- 7a.

W kategorii klas 3 gimnazjalnych miejsce: I- 3d, II- 3b, III- 3a.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy!!!

Organizatorzy:
Anna Krasowska
Marek Żmijewski
Janina Berek


Kolejne sukcesy matematyczne !!!

Uczniowie naszej szkoły : klas szkoły podstawowej oraz oddziałów gimnazjalnych klasy z kl.3startowali w kolejnej edycji matematycznego Ogólnopolskiego Turnieju Olimpus- sesja zimowa 2019. W styczniu grupa około 35 uczniów zmierzyła się z arkuszem składajacym się z 30 zadań w czasie 60 minut.
Są już wyniki.
Wspaniale wypadli uczniowie:

Arek Flisikowski kl.3a Gim.- I lokata ,tytuł laureata oraz nagroda

Eliza Płotnikowa kl.3a Gim. - III lokata , tytuł laureata oraz nagroda

Paweł Wyszyński kl.3a Gim.- V lokata , tytuł laureata oraz nagroda

Wiktoria Wilczewska kl.8a SP- V lokata, tytuł laureata oraz nagroda

Michał Pieczara kl.3a Gim.- IX lokata, tytuł laureata

Jakub Baranowski kl.3a – XI lokata , bardzo dobry wynik

Gabriela Moroz kl.7a SP- XII lokata, bardzo dobry wynik


Brawo!!!. Gratulacje !!!

Życzmy dalszych sukcesów i zapraszamy do udziału w konkursach

nauczyciele matematyki
Komunikat dla rodziców uczniów klas 8 i 3 gimnazjum w sprawie egzaminu i rekrutacji

W dniu 28 marca ( czwartek) o godz. 16.00 w sali widowiskowej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Olsztynku odbędzie się spotkanie rodziców przyszłych absolwentów klas VIII szkół podstawowych i klas III Gimnazjum z terenu gminy Olsztynek z przedstawicielami Kuratorium Oświaty w Olsztynie, podczas którzy przybliżą rodzicom szczegółowe informacje na temat:

- rekrutacji do szkół ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych,

- egzaminu ósmoklasisty i egzaminu gimnazjalnego w 2019 r.,

- wyników ankiety uczniów „Szkoła moich marzeń”,

- wniosków ze spotkań z dyrektorami szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych w powiecie olsztyńskim.

W drugiej części spotkania dyrektor Zespołu Szkół w Olsztynku przedstawi ofertę edukacyjną szkoły na przyszły rok szkolny a następnie odbędą się zebrania klasowe z wychowawcami. Proszę wychowawców klas 3 i 8 o obecność na spotkaniu.26 WSPANIAŁYCH !!!

Z ogromną radością i satysfakcją przyjęliśmy informację ze strony Kuratorium Oświaty. Nasi uczniowie zostali multilaureatami, laureatami oraz finalistami wojewódzkich konkursów przedmiotowych.
Uczniowie ze szkoły podstawowej oraz oddziałów gimnazjalnych zdobyli łącznie 26 tytułów!!!!!!!!!!!!!!!!!


Z języka polskiego:

1. Bednarski Klaudiusz – GIM - finalista
2. Brzozowska Laura – GIM- laureat
3. Ciesielski Bartosz – GIM- laureat
4. Flisikowski Arkadiusz -GIM- laureat
5. Kejner Katarzyna – GIM - finalista
6. Kozłowska Martyna – GIM- finalista
7. Kucińska Oliwia – GIM-finalista
8. Majchrzak Amelia - SP- laureat
9. Nięstępski Jakub – SP- finalista
10. Niestępska Marta – SP- finalista
11. Ostrowski Michał – GIM- laureat
12. Tomporowska Julia – GIM- laureat
13. Węgierski Krystian – GIM- finalista
14. Wieczorek Urszula- GIM-finalista
15. Więcławska Oliwia – SP- laureat
16. Winiarczyk Paulina – GIM- laureat
17. Wyszyński Paweł- GIM- laureat

Z języka angielskiego:
1. Ciesielski Bartosz – GIM - finalista
2. Dowgiałło Anastazja – SP- finalista
3. Węgierski Krystian – GIM- finalista

Z języka rosyjskiego:
Płotnikowa Eliza – GIM - laureat

Z matematyki:
Płotnikowa Eliza – GIM - laureat

Z fizyki:
Płotnikowa Eliza – GIM - laureat

Z historii:
Michalak Dagmara– GIM- finalista

Z wosu:
Flisikowski Arkadiusz – GIM-finalista

Z geografii:
Flisikowski Arkadiusz – GIM- laureat

Gratulujemy to ogromny sukces!!! Jesteście wspaniali 😊😊😊.

Małgorzata Zapadka
WYNIKI CORRIDY ORTOGRAFICZNEJ

                 Ochotnicy z klas czwartych, piątych, siódmych, ósmych oraz trzecich gimnazjum zmierzyli się z tekstami naszpikowanymi podchwytliwymi wyrazami. Teksty dyktand zostały przygotowane przez panią Agnieszkę Bartków oraz panią Małgorzatę Moroz.


Wyniki w kategorii klas czwartych:
1 miejsce – B. Gajewski
2 miejsce- J. Pepłowski
3 miejsce – M. Prusaczyk

Wyniki w kategorii klas piątych:
1 miejsce – J. Nowicki
2 miejsce- O. Chmielewska
3 miejsce – A. Żeromska

Wyniki w kategorii klas siódmych/ósmych:
1 miejsce – O. Wilczek
2 miejsce- M. Niestępska
3 miejsce – A. Dowgiałło

Wyniki w kategorii klas trzecich GIM:
1 miejsce – D. Michalak
2 miejsce- E. Płotnikowa
3 miejsce – L. Brzozowska

                 Wszystkim uczestnikom gratulujemy odwagi, zwycięzców podziwiamy za wiedzę i trzymamy kciuki za majowe zmagania podczas konkurów - międzygminnego oraz powiatowego.

M. ZapadkaWarsztaty na UWM – „Bryły platońskie”

                 13 marca 2019 roku zainteresowani matematyką uczniowie z klas 7 i 8 uczestniczyli w zajęciach na UWM w Olsztynie (Instytut Matematyki i informatyki). ,,Bryły platońskie” to temat warsztatów przeprowadzonych przez pracownika naukowego dr Barbarę Dziemidowicz-Gryz.
                 Młodzież bardzo aktywnie brała udział w zajęciach. Uczniowie wykazali się wyobraźnią przestrzenną i inwencją twórczą.
                 Wyjazd został zorganizowany przez nauczycieli matematyki SP im noblistów Polskich w Olsztynku z okazji Dnia Matematyki.


zdjęciaObserwuję, doświadczam, rozwijam się...

Obserwuję, doświadczam, rozwijam się,
czyli kilka słów o realizacji projektu w Szkole Podstawowej nr 1
im. Noblistów Polskich

                 W tym roku szkolnym Szkoła Podstawowa nr 1 im. Noblistów Polskich przystąpiła do realizacji projektu „Akademia Nowoczesnych Szkół Gminy Olsztynek”, który współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020.
                 Koordynatorem całego przedsięwzięcia na terenie gminy jest pani Katarzyna Hacia, natomiast w naszej szkole – pani Iwona Szumska.
                 W realizację projektu zaangażowanych jest 20 nauczycieli, którzy prowadzą 37 różnych zajęć, obejmując swoją opieką 177 uczniów. Zajęcia są różnego typu: rozwijające z języka angielskiego, matematyki, przyrody, fizyki, chemii, wyrównawcze z języka angielskiego, biologii, geografii, zajęcia rewalidacyjne (terapia ręki), terapia pedagogiczna, logopedia, arteterapia, ortograffiti, socjoterapia, programowanie w klasach I – III i IV – VI, grafika wektorowa, grafika komputerowa, robotyka.
                 Każdy uczeń może rozwijać swoje zainteresowania i zdobywać wiedzę z ulubionych przedmiotów, gdyż zajęcia odbywają się w ośmioosobowych grupach. W takim małym zespole uczniowie łatwiej przyswajają wiedzę, mogą obserwować, wykonywać doświadczenia i konstruować. To są niezapomniane przeżycia dla uczniów i ich opiekunów.
                 Uczniowie, którzy korzystają z tego typu zajęć pozalekcyjnych i są spoza Olsztynka, mają zapewniony dowóz do domu.
                 Z funduszy przeznaczonych na realizację projektu częściowo zostały zakupione pomoce naukowe, które stanowić będą wyposażenie pracowni w naszej szkole. Zakupiono: 8 tabletów, 8 zestawów LEGO Mindstorms EV3, 32 laptopy, 2 tablice multimedialne, oprogramowanie biurowe i Corel do grafiki, urządzenia sieciowe, szafki do przewożenia laptopów. W kolejnych miesiącach zakupione zostaną pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć matematyczno-przyrodniczych.
                 Projekt ten trwać będzie dziesięć miesięcy, a zakończy się w grudniu 2019 roku. Angażując się w realizację tego przedsięwzięcia, nauczyciele naszej szkoły mieli na uwadze przede wszystkim kształtowanie umiejętności kluczowych oraz uatrakcyjnienie zajęć pozalekcyjnych. Oferta tych zajęć jest bogata, więc każdy zainteresowany uczeń znajdzie na pewno coś dla siebie.

Danuta SalamonzdjęciaWizyta szóstych klas

Wizyta szóstych klas


zdjęcia


Rekrutacjia 2019/2020


REKRUTACJA JUŻ TRWA
dokumenty o pobraniaZAPROSZENIE

GRATULUJEMY

6 marca 2019 r. p. Dyrektor Irena Jędruszewska
wręczyła uczniom naszej szkoły stypendia za wysokie wyniki w nauce
oraz osiągnięcia sportowe uzyskane w I semestrze 2018/2019.

Za wysokie wyniki w nauce oraz wzorowe zachowanie stypendium otrzymali:
1. Kowalewski Filip, kl. 4b
2. Zembrzuska Alicja, kl. 4b
3. Kowalewska Weronika, kl. 5b
4. Majchrzak Amelia, kl. 8a
5. Wilczek Olga, kl. 8a
6. Wilczewska Wiktoria, kl. 8a
7. Michalak Dagmara, kl. 3a_gim
8. Płotnikowa Eliza, kl. 3a_gim
9. Wyszyński Paweł, kl. 3a_gim
10. Flisikowski Arkadiusz.kl. 3a_gim


Uczniowie naszej szkoły otrzymali również stypendia za osiągnięcia sportowe:

1. Cegiełka Zuzanna, kl. 3a_gim
2. Petryna Kuba, kl. 3b_gim
3. Wojda Aleksandra, kl. 3b_gim

Nagrodzonym serdecznie gratulujemy!                 


Żywa lekcja historii – spotkanie z Sybirakami oraz wspomnienie Żołnierzy Wyklętych

                 1 marca 2019 r. uczniowie Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Olsztynku spotkali się z członkami Związku Sybiraków w Olsztynku na nietypowej lekcji historii. Do szkoły przybyli: p. Regina Adamczyk, p. Tadeusz Cyronek, p. Leokadia Tyszkiewicz oraz nauczyciel historii i autor wielu książek o Olsztynku - p. Bogumił Kuźniewski. W spotkaniu uczestniczyli także z-ca dyrektora – p. Marek Bartkowski oraz gościnnie uczniowie Zespołu Szkół w Olsztynku z nauczycielem historii p. Dorotą Kruślińską – Zyśk.
                 Spotkanie rozpoczęło się odśpiewaniem hymnu narodowego. Następnie wyemitowano krótki film wprowadzający w temat drugiej wojny światowej, po czym uczniowie naszej szkoły przedstawili wzruszające wspomnienia Sybiraków, od zsyłki poprzez życie codzienne, aż do powrotu na ojczystą ziemię. Następnie goście opowiadali o swoich przeżyciach związanych z deportacją na Sybir. Były to bardzo ciekawe i smutne historie ludzi. I nie raz, na wspomnienie „nieludzkiej ziemi” zakręciły się w czach słuchających łzy wzruszenia.
                 Uczniowie Zespołu Szkól w Olsztynku uczcili pamięć Żołnierzy Wyklętych - żołnierzy niezłomnych, skazanych po wojnie na hańbę, a potem zapomnienie. Wielu z nich torturowano i zamordowano, spoczęli w bezimiennych mogiłach nie doczekawszy wolnej Polski, o którą walczyli..
                 Spotkanie wywarło na wszystkich duże wrażenie, skłoniło do refleksji. Dziś trudno zrozumieć cele polityczne okupanta sowieckiego, ale na pewno nie wolno nam zapomnieć o cierpieniach tych właśnie Polaków.
                 Spotkanie przygotowali: p. Wioletta Kowalewska. P. Dorota Kruślińska - Zyśk oraz p. Marek Bartkowski


zdjęcia


Młodzieżowe najpopularniejsze słowo roku !

                 17 stycznia 2019 roku w naszej szkole została przeprowadzona ankieta na temat najpopularniejszego młodzieżowego słowa roku, którą opracował zespół z klasy 5b. Można było wymienić 5 słów, ale nie mogły być one wulgarne, ani obraźliwe. W ankiecie wzięło udział 276 uczniów z kl. 4, 5, 7, 8 i 3 gimnazjum.


                 Najpopularniejszym słowem zostało XD, które uzyskało 151 głosów. Drugie w kolejności było słowo DZBAN, które uzyskało 106 głosów. Trzecim popularnym słowem było PRESTIŻ, które zdobyło 87 głosów. Kolejnymi słowami, wymienianymi przez uczniów były: LOL - 51 głosów i ELO - 30 głosów. Poza nimi w ankiecie często padały słowa: masno, sztos, beka, essa, Fortnite. Warto wymienić jeszcze wyrazy i zwroty, które wywołały nasz uśmiech: bambolada, dinożarł, kicaj zajęcu, kauczuk.
                 Słowa, które wygrało w ankiecie, nie ma w słowniku języka polskiego, ale często słychać je na szkolnych korytarzach.

Iga Ososińska, Weronika Kowalewska


Misyjny opatrunek

Półzimowisko

W dniach 21-23 stycznia, w naszej szkole zorganizowane zostało półzimowisko dla klas 1-2 i 4-5. Łącznie wzięło w nich udział 57 uczniów oraz 10 wolontariuszy ze Szkolnego Koła Wolontariatu. Zorganizowanie zimowego wypoczynku dla naszych uczniów było możliwe dzięki finansowemu wsparciu Stowarzyszenia „Pro Gimnazjum” oraz Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problematyki Alkoholowej w Olsztynku. Do organizacji półzimowiska włączyli się również harcerze ze szkolnej drużyny ZHP „Non Nobis”. Podczas zimowego wypoczynku uczniowie brali udział w ciekawych zajęciach integracyjnych, ruchowych, tanecznych oraz kulinarnych. Ponadto zorganizowana została gra terenowa, która wymagała od uczestników wykonania wielu zadań w różnych częściach szkoły. Młodsi uczniowie brali również udział w zimowym programowaniu. Natomiast starsi, udali się do kina Helios na bajkę „Ralph Demolka w Internecie”. Czas spędzony w naszej szkole upłynął bardzo przyjemnie i aktywnie, co widać na zdjęciach upamiętniających ten miły wypoczynek.

zdjęcia


„ŚWIAT RADOŚCI I POKOJU”

MISYJNY KONKURS PLASTYCZNY „ŚWIAT RADOŚCI I POKOJU”
w kategoriach: dzieci klas I-III; dzieci klas IV-VI; klasy VII-VIII
i młodzież gimnazjalna
Muzeum Misyjno-Etnograficzne Księży Werbistów w Pieniężnie zaprasza dzieci i młodzież do wzięcia udziału w VI edycji Konkursu Plastycznego „Gdy myślę misje…”. Tegoroczne hasło brzmi: „Świat radości i pokoju”.
Głównym celem konkursu jest uwrażliwienie uczestników na takie wartości, jak przyjaźń, zgoda, solidarność, wrażliwość i pokój, które sprawiają, że świat i życie człowieka pod każdą szerokością geograficzną stają się godne, radosne i szczęśliwe.
Do konkursu można zgłaszać prace plastyczne (A3, A4) wykonane dowolną techniką. Prace należy przekazać do katechetek do 1 kwietnia. Każda praca plastyczna powinna zawierać następujące informacje: czytelny opis na odwrocie - imię i nazwisko autora, wiek, kategorię, dane kontaktowe szkoły, imię i nazwisko opiekuna.
Ogłoszenie wyników odbędzie się w sobotę 18 maja 2019 r. w Misyjnym Seminarium Duchownym Księży Werbistów w Pieniężnie.

Akcja "Opatrunek na ratunek"

                  Akcja "Opatrunek na ratunek" poruszyła wielkie serca społeczności szkolnej i ponownie zjednoczyła nas w szczytnym celu. Dzięki Wam zgromadziliśmy setki bandaży, plastrów, kompresów i innych środków opatrunkowych. Po raz kolejny pokazaliście, że pomaganie macie we krwi. Do naszej akcji bardzo aktywnie przyłączyli się również harcerze (zastęp Stella). Składamy serdeczne podziękowania wszystkim zaangażowanym w akcję: uczniom, wychowawcom, rodzicom,harcerzom oraz naszym dzielnym wolontariuszom.

Opiekunowie Szkolnego Koła Wolontariatuzdjęcia


Informacja o ofercie szkoły dla uczniów podczas Ferii w SP 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku

                 Podczas ferii nauczyciele organizować będą różne formy wypoczynku dla uczniów. Środki finansowe niezbędne do realizacji programu pozyskało Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gimnazjum w Olsztynku „Pro Gimnazjum” w ramach projektu zgłoszonego do Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problematyki Alkoholowej w Olsztynku.

Do organizacji wypoczynku włączyli się harcerze ze szkolnej drużyny ZHP „Non Nobis” z niezawodną Zuzia Lewandowską na czele oraz uczniowie klas 8 i 3 gimnazjalnych ze Szkolnego Koła Wolontariatu. pod kierunkiem p. Marzeny Kołakowskiej.

Zajęcia będą realizowane w 2 grupach. Grupą 20 uczniów klas 1 i 2 zajmą się wychowawczynie, panie Elżbieta Kucka, Bożena Waloszek, Edyta Deorocka i Monika Owczarek. Panie zorganizują zajęcia opiekuńcze, gry i zabawy oraz zajęcia kulinarne. Grupa 35 uczniów klas 4-5 pod kierunkiem pań: Agnieszki Jasińskiej, Ilony Korjat, Marleny Czerwińskiej, Grażyny Niestępskiej oraz Zuzanny Lewandowskiej będzie uczestniczyła w zajęciach świetlicowych, grach, zabawach, zajęciach tanecznych, kulinarnych, grze terenowej. Odbędzie się także wycieczka do olsztyńskiego kina.

Informujemy, że nabór uczniów na w/w formy wypoczynku ogłosiliśmy 4 stycznia na platformie LIBRUS oraz na tablicy ogłoszeń szkoły. Nabór zakończyliśmy 16 stycznia i niestety aktualnie nie mamy wolnych miejsc.

Ponadto na terenie naszej szkoły będą organizowane zajęcia AIKIDO oraz zbiórki drużyny harcerskiej „Non Nobis” przy współpracy rodziców, panów: Sławomira Niecieckiego oraz Marcina Kozłowskiego.
List Komendanta Głównego Policji

List Głównego Inspektora Sanitarnego i Komendanta Głównego Policji do rodziców dotyczący używania substancji psychoaktywnych przez młodzież.


ListWystawa „Afryka. Najdzielniejsi pod słońcem”

W naszej szkole na I piętrze, można obejrzeć wystawę zatytułowaną „Afryka. Najdzielniejsi pod słońcem”. Została ona opracowana przez ekspertów Polskiej Fundacji dla Afryki i wypożyczona naszej szkole do 17 stycznia. Składa się z plansz, ukazujących poszczególne aspekty życia na tym kontynencie. Przykładowo są to tematy: praca, handel, kobieta, zabawa. Fotografie prezentowane na wystawie pochodzą od instytucji w Afryce, wspieranych przez Fundację. Zarówno fotografie, jak i historie opisywanych ludzi, pełne są autentycznego dramatyzmu. Celem wystawy jest ukazanie w migawce specyfiki życia na tym kontynencie, z podkreśleniem determinacji ludzi Afryki w codziennej walce o przetrwanie. Odbiorcom autorzy wystawy z jednej strony chcą ukazać, jak bardzo potrzebna jest pomoc temu kontynentowi, z drugiej zaś strony niwelować stereotypy o bierności tych ludzi, czekających jedynie na pomoc krajów bogatszych. Serdecznie zapraszamy chętnych do obejrzenia wystawy!

ORSZAK TRZECH KRÓLI!!!

W Święto Objawienia Pańskiego nasza szkoła po raz szósty brała udział w Orszaku Trzech Króli. W tym roku hasło brzmiało „Odnowi oblicze ziemi”. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że nasza społeczność zgromadziła się tak licznie. Dziękujemy uczniom i rodzicom, którzy włączyli się bardzo aktywnie w organizację orszaku króla Kacpra. Stworzyliśmy wspólnotę, która godnie reprezentowała naszą szkołę podczas uroczystości. Jesteśmy wdzięczni i liczymy na dalszą współpracę w następnym roku..zdjęcia

wiecej zdjęćNoworoczne sukcesy matematyczne!!!

Nowy rok uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich wOlsztynku,którzy interesują się matematyką wraz ze swoimi nauczycielami rozpoczęli bardzo pracowicie. Już w styczniu kolejny etap Ogólnopolskiej Olimpiady Matematycznej: „Olimpus-sesja zimowa”,”Olimpusek” –dla dzieci najmłodszych ze szkoły podstawowej oraz” Logicznego myślenia„ W tej wspaniałej noworocznej atmosferze poznaliśmy również wyniki sesji jesiennej olimpiady Olimpus, w której wspaniałe sukcesy odnieśli uczniowie gimnazjum z kl.3a:

1 miejsce zajęła Eliza Płotnikowa
4 miejsce zajął Arkadiusz Flisikowski

Serdecznie gratulujemy laureatom oraz wszystkim uczestnikom olimpiady, trzymamy kciuki i życzymy sukcesów w kolejnych etapach.
Zapraszamy wszystkich uczniów do rozwijania swoich zainteresowań matematycznych oraz brania udziału w kolejnych konkursach.Foton

W dniach 14-15 stycznia w szkole będą przedstawiciele firmy fotograficznej Foton, wykonujący zdjęcia klasowe grupowe oraz indywidualnie (do dokumentów, towarzyskie, portretowe). Wyboru firmy dokonali przedstawiciele Rady Rodziców biorąc pod uwagę wysoka jakość i przystępną cenę usług. Terminy dla poszczególnych klas ustalimy tak, aby w miarę możliwości z dziećmi był wychowawca. Uczniów klas 8 i 3 gim. zachęcam do zrobienia zdjęć legitymacyjnych ( 8 sztuk za cenę 9 zł).
C E N N I K
WSPANIAŁE SUKCESY NASZYCH UCZNIÓW


Zbliżamy się do świąt i w tej cudownej atmosferze z radością i satysfakcją przyjęliśmy informację ze strony Kuratorium Oświaty. Aż26 uczniów z naszej szkoły (ze szkoły podstawowej oraz oddziałów gimnazjalnych) zakwalifikowało się do finałów wojewódzkich konkursów przedmiotowych.

Z języka polskiego do finału przeszli:
1. Bednarski Klaudiusz – GIM
2. Brzozowska Laura – GIM
3. Ciesielski Bartosz – GIM
4. Flisikowski Arkadiusz -GIM
5. Kejner Katarzyna - GIM
6. Kozłowska Martyna – GIM
7. Kucińska Oliwia – GIM
8. Majchrzak Amelia - SP
9. Nięstępski Jakub – SP
10. Niestępska Marta – SP
11. Ostrowski Michał – GIM
12. Tomporowska Julia – GIM
13. Węgierski Krystian – GIM
14. Wieczorek Urszula- GIM
15. Więcławska Oliwia - SP
16. Winiarczyk Paulina – GIM
17. Wyszyński Paweł- GIM

Z języka angielskiego do finału przeszli:
1. Ciesielski Bartosz – GIM
2. Dowgiałło Anastazja – SP
3. Węgierski Krystian – GIM

Z języka rosyjskiego do finału przeszła:
Płotnikowa Eliza – GIM

Z matematyki do finału przeszła:
Płotnikowa Eliza – GIM

Z fizyki do finału przeszła:
Płotnikowa Eliza– GIM

Z historii do finału przeszła:
Michalak Dagmara - GIM

Z wosu do finału przeszedł:
Flisikowski Arkadiusz – GIM

Z geografii do finału przeszedł:
Flisikowski Arkadiusz – GIM


Trzymamy kciuki za dalsze sukcesy i życzymy wszystkim wesołych, radosnych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia 😊😊😊Druki klauzul

                 Szanowni Państwo. Na ostatnim zebraniu wychowawcy zebrali od rodziców podpisy na klauzulach zgód dotyczących przetwarzania przez szkołę danych osobowych, ochrony wizerunku, udziału w zawodach i imprezach. Po świętach wychowawcy przekażą tym z Państwa, kto dotychczas nie podpisał w/w zgód druki klauzul. Proszę o zapoznanie sie z ich treścią i popisanie (lub adnotację o niewyrażeniu zgody). Druk można pobrać ze strony internetowej szkoły, wydrukować i przekazać wychowawcy przez dziecko. Proszę zwrócić uwagę, że na jednym druku jest kilka klauzul i do każdej należy się odnieść podpisem lub zastrzeżeniem o braku podpisu.

Druki klauzul do pobrania
KLAUZULAPolonistka w akcji!

                 Polonistka w akcji! Jest wiele sposobów na omawianie lektury. Uczniowie klasy 7a przynieśli w pudełkach "skarby" łączące się z treścią lektury Charlesa Dickensa pt. „Opowieść wigilijna”. Każdy musiał zaprezentować klasie zawartość swojego pudełka i wyjaśnić znaczenie zamieszczonych w nim przedmiotów😉Doskonałym narzędziem okazała się również aplikacja LearningApps, umożliwiająca tworzenie interaktywnych zabaw i ćwiczeń wzbogacających treść lekcji. ️WOLONTARIAT

Nobliści! Po raz kolejny okazaliście wielkie serca.❤️ Zgromadziliście bardzo dużo rzeczy dla osób bezdomnych w ramach akcji „Bądź dobry jak chleb”, które pomogą im przetrwać te trudne warunki pogodowe. Nasi wolontariusze 18 grudnia spakowali wszystkie dary, które zostały przewiezione do Olsztyna i przekazane potrzebującym. Jesteśmy dumni z naszych Noblistów! Dziękujemy!❤️

„Hej, kolęda, kolęda…”, czyli jasełka w Szkole Podstawowej nr 1


Czas przedświąteczny to czas przygotowań do przeżywania Bożego Narodzenia. Wszyscy czekamy na to święto, bo kojarzy nam się z Pasterką, radością, miłością, ciepłem rodzinnym, do którego każdy z nas tęskni.
Atmosferę zbliżających się świąt odczuwa się też w szkole. 13 grudnia 2018 r. uczniowie klas pierwszych przygotowali piękny spektakl. Na scenie pojawili się aniołowie, pasterze, Maryja i Józef , Trzej Królowie oraz mieszkańcy Betlejem. Historia Narodzenia Pańskiego opowiedziana przez najmłodszych uczniów naszej szkoły wzruszyła wielu słuchaczy. Ten piękny występ to efekt pracy nauczycielek – p. Moniki Owczarek i p. Edyty Deorockiej – które przez wiele dni przygotowywały dzieci . Ich dziełem była również piękna dekoracja sceny, w przygotowaniu której pomagała także p. Agnieszka Figielska (mama ucznia kl. Ia) oraz p. Romuald Merchel i p. Bernard Kohler.
Szkolny chór pod kierunkiem p. Marka Bartkowskiego zaśpiewał wiele polskich kolęd, natomiast uczniowie gimnazjum i Szkoły Muzycznej zaprezentowali także świąteczny repertuar w wersji instrumentalnej.
Występ dziewcząt z zespołu tanecznego „Dyskoteczki” z kl. II a i b został nagrodzony gromkimi brawami. Zaprezentowały one układ taneczny „Zwiastowanie” do utworu pt. „Christmas”. Piękne stroje tancerek zostały uszyte przez p. Iwonę Śmigielską (mamę jednej z uczennic kl. IIb) oraz p. Bożenę Waloszek, która jest kierownikiem zespołu tanecznego.
Przedstawienie obejrzeli przybyli goście: Mirosław Stegienko – Burmistrz Olsztynka, Bogusław Kowalewski – Zastępca Burmistrza, Mirosław Obrębski – Dyrektor Zespołu Administracji Szkół i Przedszkoli w Olsztynku oraz przedstawiciele Rady Rodziców i Rady Szkoły, rodzice uczniów, nauczyciele i pracownicy szkoły.
Pani Dyrektor, Irena Jędruszewska oraz Burmistrz Olsztynka, Mirosław Stegienko złożyli wszystkim zgromadzonym serdeczne życzenia świąteczne.
Pani Dyrektor podziękowała wolontariuszom działającym w ramach Szkolnego Koła Wolontariatu, kierowanego przez p. Marzenę Kołakowską oraz tym wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie kiermaszu świątecznego. Zorganizowany on został przez Radę Szkoły i Radę Rodziców. Pozyskane fundusze przeznaczone będą na zakup sztandaru szkoły.
Po zakończeniu przedstawienia zostały wręczone nagrody i wyróżnienia tym uczniom, którzy w pierwszym semestrze roku szkolnego wzięli udział w konkursach przedmiotowych i uzyskali wysokie wyniki na szczeblu powiatu lub województwa.


Danuta Salamon


zdjęcia


Świetlica szkolna


Informuję,że w dniach 24, 27, 28 i 31 grudnia 2018r. w godz. 6.30- 16.30
czynna będzie świetlica szkolna dla uczniów naszej szkoły. Dyżury pełnić będą nauczyciele.
Zainteresowanych Rodziców proszę o kontakt z nauczycielami świetlicy szkolnej.
Niezbędnym jest wpisanie dziecka na listę obecności do dnia 20 grudnia 2018r. (czwartek)

Dyrektor szkoły
Irena JędruszewskaReligijny konkurs plastyczny


Religijny konkurs plastyczny „Jesteśmy napełnieni darami Ducha Świętego” - dla kl. I-II

Każdy uczestnik konkursu wykonuje indywidualnie jedną pracę w formacie A3, stosując wybrane przez siebie techniki plastyczne takie jak: rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, grafika itp. Prace należy przynosić do katechety do 05 lutego (po feriach).

Ocenianie prac: Przy ocenie prac konkursowych będą brane pod uwagę - obok wartości artystycznych - przede wszystkim samodzielność wykonania oraz wkład pracy dzieci.

Etap szkolny: katecheci z pomocą komisji konkursowej typują do etapu diecezjalnego po 3 prace z każdej grupy wiekowej. Wytypowane prace wraz ze zgłoszeniem zostaną dostarczone do 20 lutego 2019 r. do Wydziału Nauki Katolickiej.

Prace powinny być opatrzone na odwrocie metryczką z informacjami: imię, nazwisko i wiek wykonawcy (klasa), tytuł pracy, nazwa i adres szkoły oraz imię i nazwisko katechety.
Zebrania z rodzicamiCzytanie łączy pokolenia


Słowami Marka Grechuty:
"Błądź po stronicach książek, to ich czerń i biel
Wskażą ci jeszcze niejeden piękny cel"
rozpoczęło się klimatyczne spotkanie przy świecach w bibliotece Liceum Ogólnokształcącego w Olsztynku pt."Czytanie łączy pokolenia" w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.
Uczestnikami spotkania byli: uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich, uczniowie Zespołu Szkół im. K.C. Mrongowiusza, słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz przedstawiciele środowiska nauczycieli.
Tego popołudnia została zaprezentowana poezja takich polskich mistrzów słowa jak: Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Wisława Szymborska, Konstanty Ildefons Gałczyński, Zbigniew Herbert, Marek Grechuta, Stanisław Baliński, Lech Konopiński, Ludwik Jerzy Kern oraz ks. Jan Twardowski. Uczestnicy spotkania poznali również twórczość olsztyneckiej poetki Janiny Dobrowolskiej. Nie zabrakło też tekstów Jacka Kaczmarskiego oraz twórczości własnej młodzieży. Recytacje wzbogaciły utwory muzyczne i prezentacja multimedialna jako ilustracja jednego z wierszy.
W utworach tych ukazane zostało nie tylko piękno i bogactwo ojczystego języka, ale też polskie krajobrazy, karty z historii, filozofia i radość życia, przewrotność losu, humor i zabawa słowem. "Błądzeniu po stronicach poezji" towarzyszyły ciekawe rozmowy o literaturze oraz odkrywanie przez młodszych i nieco starszych czytelników mądrości, urody i wyobraźni, jakie w sobie zawiera świat poetyki.


zdjęcia

Magdalena Moroz, Dorota Walter-ObrębskaODWIEDZINY W PRZEDSZKOLU


3 grudnia wolontariusze odwiedzili przedszkolaków. Z okazji zbliżających się Mikołajek przygotowali dla najmłodszych zabawy taneczne, konkursy i przedstawienie pt. „Zamieszanie w świecie bajek”. Nie zabrakło także Mikołaja, który przyszedł ze słodkimi prezentami. Mamy nadzieję, że dzieciakom się podobało i że to nie było nasze ostatnie spotkanie.


zdjęciaWOLONTARIAT


Szkolne Koło Wolontariatu organizuje przed świętami Bożego Narodzenia dwie akcje:

1) "BĄDŹ DOBRY JAK CHLEB!" - jest to zbiórka na rzecz osób bezdomnych. Jeśli masz w domu czapki, szaliki, rękawiczki, koszulki, ciepłe rajstopy, koce, ręczniki, których nie potrzebujesz (nie muszą być nowe, ale w dobrym stanie) to przynieś do szkoły, a my przekażemy potrzebującym. Zbiórka będzie trwała do 18 grudnia. Nie bądź obojętny na potrzeby innych, którzy nie mają dachu nad głową, a zima tuż tuż...

2) „PACZKA NA LITWĘ
To akcja organizowana przez Szkołę Podstawową nr 2 im. rtm. Witolda Pileckiego w Olsztynku, w którą włączyła się nasza szkoła. Jej celem jest świąteczna pomoc polskim szkołom na Litwie: Gimnazjum im. ks. Józefa Obrembskiego w Miejszagole (165 uczniów) i dwóm szkołom (230 uczniów) na terenie parafii Butrymańce, gdzie proboszczem jest ks. Józef Aszkiełowicz, wcześniej proboszcz w Mejszagole. Uczniowie przygotowują paczki dla naszych rodaków z Litwy, w których mile widziane są polskie książki, przybory szkolne, gry dydaktyczne i słodycze. Wolontariusze będą zbierać je od klas 13 grudnia.LIST DO RODZICÓW W SPRAWIE CZYTANIA

                 Szanowni Państwo,
                 rodzina odgrywa bardzo ważną rolę w kształtowaniu u dzieci i młodzieży nawyku czytania. Nie zapominajmy, że pierwszy kontakt dziecka z książką ma miejsce właśnie w domu rodzinnym. Nauka w szkole to kolejny etap, w którym możemy utrwalać u małych czytelników zamiłowanie do książek.
                 Wyrobienie nawyku regularnego czytania i sprawienie, aby książki były ważne, może się udać tylko dzięki wzajemnej współpracy domu i szkoły.
O tym, jakie znaczenie mogą mieć dla dzieci tych młodszych i tych starszych książki, musimy pamiętać zarówno my, nauczyciele, jak i Państwo, Rodzice. Od dawien dawna rodzice i dziadkowie czytali swoim dzieciom bajki. Postarajmy się, aby tak było nadal.
                 Nie zapominajmy o korzyściach, które płyną z czytania. Czytanie poszerza wiedzę o świecie, słownictwo, wzmacnia samoocenę, uczy myślenia, dodaje doświadczenia, uwrażliwia, relaksuje, rozwija pamięć i wyobraźnię, uczy radzenia sobie z problemami oraz chroni przed zagrożeniami współczesnego świata - uzależnieniem od komputerów czy telewizji, a to w dobie ogromnego postępu technicznego ma ogromne znaczenie.
                 Pamiętajmy zawsze o tych zaletach. Chcielibyśmy zachęcić Państwa do podjęcia codziennych działań prowadzących do uświadomienia dzieciom i młodzieży wagi tej kwestii, a przede wszystkim przyjemności płynącej z czytania.
Szanowni Państwo,
                 udowodnione jest, że intelektualny i emocjonalny rozwój dzieci, którym czyta się od najmłodszych lat, jest szybszy niż u dzieci, którym rodzice nie czytają. Czytajmy zatem dzieciom młodszym i postarajmy się, aby ci starsi czytelnicy sięgali nie tylko po obowiązkowe lektury, ale także po pozycje rozwijające pasje i zamiłowania czytelnicze.

                 List skierowany do Rodziców w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, który realizuje biblioteka Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Olsztynku.

„Jeszcze zdążę, Mały Książę."

                 Po wizycie w straży pożarnej uczniowie klasy 7a, 7b, 8a i 3d (gimnazjum) obejrzeli interaktywne widowisko multimedialne pt. „Jeszcze zdążę, Mały Książę. Tajemnicze okoliczności literackiej działalności”. 😃Uczniowie przeprowadzili literackie śledztwo na temat działalności małego chłopca o kryptonimie „Mały Książę”😎W roli detektywów wystąpiła młodzież obecna na widowni. W pierwszej części widowiska uczniowie sporządzili profil psychologiczny Małego Księcia, odkryli jego upodobania i dokonali wizji lokalnej. W części drugiej wystąpili w roli prokuratora, obrońcy, sędziego i świadków. Było to niecodzienne spotkanie z lekturą📖

Wizyta w straży pożarnej

                 Jedni nazywają ich bohaterami, inni po prostu nie poruszają tematu jednego z najniebezpieczniejszych zawodów świata. Strażacy- jacy są naprawdę?
                 Na to pytanie próbowali odpowiedziećuczniowie klasy 7a, 7b, 8a i 3d (gimnazjum), którzy pod opieką pani Agnieszki Bartków, Małgorzaty Przybułowskiej oraz Iwony Tarkowskiej 19 listopada 2018r. w ramach zajęć zawodoznawczych odwiedzili strażaków z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 1 PSP w Olsztynie.
Uczniowie zostali oprowadzeni po jednostce, zwiedzili m.in. stanowisko dowodzenia, które wzbudziło duże zainteresowanie. Dokładnie obejrzeli wozy strażackie i ich najnowsze wyposażenie, sprzęt gaśniczy oraz sprzęt ratownictwa medycznego. Chętni uczniowie mieli możliwość przymierzenia stroju ochronnego, obowiązującego podczas akcji gaśniczych, brali także udział w pokazie udzielania pomocy poszkodowanemu w wypadku drogowym. Podczas spotkania młodzież poznała struktury Państwowej Straży Pożarnej, dowiedziała się jak funkcjonują Jednostki Ratowniczo - Gaśnicze ale także jak wygląda codziennie praca w straży pożarnej i jakie wymagania stawiane są kandydatom na strażaka. Uczestnicy z zainteresowaniem wysłuchali faktów i ciekawostek z akcji strażackich.

List Ministra Edukacji Narodowej

List Ministra Edukacji Narodowej do Rodziców odnośnie zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa przed skutkami chorób zakażnych.

czytaj cały listKonkurs czytelniczy

Startujemy z kolejnym konkursem😃 Podaj autora i tytuł podanego fragmentu.
Na odpowiedzi czekamy do poniedziałku w bibliotece szkolnej. Powodzenia!

CHÓR
Tak, musisz dręczyć się wiek wiekiem,
Sprawiedliwe zrządzenia Boże!
Bo kto nie był ni razu człowiekiem,
Temu człowiek nic nie pomoże
.Wycieczka do Warszawy

Dnia 30 października uczniowie klas trzecich pojechali na edukacyjną wycieczkę do stolicy. Uczestnicy mieli okazję poznać kulturę i obyczaje islamskie i żydowskie. Opiekunami wyjazdu były Pani Jolanta Zakrzewska oraz Pani Małgorzata Przybułowska.
                 Podróż minęła bardzo szybko i w bardzo pozytywnej atmosferze. Pierwszym punktem wycieczki była wizyta w meczecie. Uczniowie mieli okazję dowiedzieć się wielu rzeczy o kulturze islamu. Gospodarze owego miejsca byli bardzo uprzejmi. Osoba, która opowiadała o owej kulturze zrobiła to w taki sposób, że słuchacze byli zadowoleni z tego spotkania. Po zadaniu wszystkich pytań uczniowie zostali poczęstowani ciastkiem oraz słynnymi daktylami przygotowanymi przez gospodarzy.
                  Następnie grupa udała się do synagogi, czyli do świątyni wyznawców judaizmu. Przed wejściem do budynku mężczyźni mieli obowiązek założyć na głowę jarmułki. O judaizmie w sposób bardzo szczegółowy opowiadał miły pan. Uczniowie mieli okazję zaprezentować swoją wiedzę z historii. Na miejscu można było zaobserwować wyznawców judaizmu modlących się. Uczniowie wyszli z synagogi z uśmiechami na twarzy. To był użytecznie spełniony czas według większości uczestników.
                 Ostatnim punktem wycieczki był teatr Komedia, w którym grupa mogła obejrzeć spektakl pod tytułem „Skazani na miłość”. Była to wspaniała komedia, w której zawarte były miłosne wątki pomiędzy ludźmi w różnym wieku. Aktorzy idealnie odegrali swoje role i wszyscy oglądacze byli zachwyceni występem. Było to przedstawienie możliwe do obejrzenia dla zarówno dorosłych, jak i młodzieży. Wszyscy byli pod wrażeniem po tej jakże wspaniałej inscenizacji.
                 Powrót do Olsztynka minął bardzo szybko i szczęśliwie. Wycieczka zakończyła się przed szkołą, gdzie młodzież była odbierana przez rodziców. Każdy mimo późnej godziny wrócił do domu z uśmiechem na twarzy. Ten wyjazd na pewno na długo zostanie w pamięci uczestników. .

Michał Pieczara i Mateusz Szulc


zdjęcia


Muzeum Przyrody w Olsztyna

W dniu 13 listopada 2018 roku wszyscy uczniowie klas czwartych tj. 4 a , 4 b i 4 c pod opieką wychowawców : pani Joanny Tucholskiej, Grażyny Niestępskiej, Janiny Berek oraz pani Agnieszki Jasińskiej odbyli wycieczkę do Muzeum Przyrody w Olsztynie.
Zajęcia w całości były warsztatowym uzupełnieniem lekcji przyrody. Podczas ich trwania wszyscy uczniowie pracowali aktywnie oraz samodzielnie w oparciu o ciekawie dla nich przygotowane karty.
Na jednych z zajęć uczniowie zapoznali się z piętrową budową lasu oraz dokonali rozpoznania i przyporządkowania do poszczególnych warstw najczęściej spotkanych gatunków roślin i zwierząt.
Podczas kolejnych zajęć, wszyscy zamienili się w uważnych tropicieli , którzy na wystawie poszukiwali szeregu informacji dotyczących kręgowców w tym w szczególności ssaków, ptaków oraz gadów, a także bezkręgowców m.in. owadów społecznych.
Wszystkim uczniom zajęcia bardzo się podobały. Wszyscy zachowując się właściwie, wykazywali się dużą aktywnością oraz umiejętnościami w wyszukiwaniu potrzebnych informacji.
W klasach starszych, mając na uwadze treści realizowane na lekcjach biologii, zamierzamy również skorzystać z ciekawej ofert warsztatowej muzeum.
Tak więc wzorem wielu ubiegłych lat, powrócić tu kolejny raz.
.

Apel z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości


100 lat temu – 11 listopada 1918 roku Polska po 123 latach niewoli odzyskała niepodległość. Aby uczcić to doniosłe wydarzenie, uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku 9 listopada 2018 roku przygotowali program słowno – muzyczny pt. „W sercu moim bije Polska”.
Apel rozpoczął się odśpiewaniem hymnu narodowego, a następnie Dyrektor szkoły Irena Jędruszewska powitała przybyłych gości. Swoją obecnością zaszczycili przedstawiciele lokalnych władz: Bogusław Kowalewski – Zastępca Burmistrza Olsztynka, Andrzej Wojda – Przewodniczący Rady Miejskiej w Olsztynku oraz Ewa Szerszeniewska – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynku, Sławomir Nieciecki – Drużynowy XIII Drużyny Harcerskiej „Non Nobis”, goście z Domu Dziennego Pobytu w Olsztynku wraz z kierownikiem – Emilią Nowicką, a także przedstawiciele Rady Rodziców, nauczyciele i rodzice uczniów.
Pani Dyrektor w swoim wystąpieniu powiedziała, że w ubiegłym roku szkoła otrzymała certyfikat „Szkoła Wierna Dziedzictwu” przyznany przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty za działania podjęte w celu pielęgnowania dziedzictwa narodowego i kształtowanie postaw patriotycznych wśród uczniów. Działania podejmowane w ciągu całego roku świadczą o tym, że sprawa patriotyzmu leży nam na sercu. Niepodległość, o którą walczyli nasi przodkowie, to sprawa najważniejsza dla każdego Polaka. Jesteśmy dumni, że jesteśmy Polakami. Historia naszej Ojczyzny została przedstawiona przez uczniów szkoły w spektaklu teatralnym przygotowanym pod kierunkiem pani Małgorzaty Przybułowskiej, pani Ewy Suchodolskiej i pani Grażyny Niestępskiej. Nauczycielki przygotowały również scenografię, natomiast dekorację w holu wykonali uczniowie pod kierunkiem pani Małgorzaty Pingot.
Przedstawienie rozpoczęło się polonezem w wykonaniu uczniów klas gimnazjalnych. Tancerze weszli na salę widowiskową z czerwonymi różami, które później przekazali w tańcu swoim partnerkom. Układ choreograficzny przygotowała pani Janina Berek. W atmosferę zadumy i refleksji wprowadziła słuchaczy muzyka z filmu „Polskie drogi” w wykonaniu Elizy Płotnikowej , uczennicy klas trzeciej gimnazjum. Układ z szarfami przygotowały Kinga i Zuzanna Lewandowskie. Za sprawą uczniów klasy drugiej szkoły podstawowej na scenie zrobiło się barwnie i wesoło, ponieważ wystąpili oni w strojach ludowych i wykonali mazura ułańskiego. Występ dzieci został przygotowany przez panią Bożenę Waloszek. Przedstawienie to dostarczyło wielu wspaniałych przeżyć i wzruszeń dzięki pieśniom z różnego okresu naszej historii wykonanych przez chór kierowany przez panią Ewę Suchodolską. Wystąpienie uczniów spotkało się z uznaniem słuchaczy, którzy nagrodzili wykonawców gromkimi brawami.
Po zakończeniu przedstawienia uczniowie wraz z opiekunami udali się na Plac św. Piotra, gdzie zebrali się uczniowie wszystkich szkół olsztyneckich, aby o godzinie 11.11 zaśpiewać cztery zwrotki „Mazurka Dąbrowskiego”. Była to akcja ogólnopolska, w której wzięło udział około 5 milionów uczniów z całej Polski. Jako Polacy cieszymy się, że mogliśmy uczestniczyć w tej akcji i w ten sposób uczcić setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, a jednoczenie mieć swój wkład w budowanie jej przyszłości.

Danuta Salamon


zdjęcia


Biegane dyktando niepodległościowe


Jak dobrze wiemy, zajęcia wychowania fizycznego są jednymi z ulubionych przedmiotów w szkole. Natomiast jeśli chodzi o ćwiczenie ortografii, to nie zyskuje ono zbytniej popularności. Również dyktanda nie budzą w uczniach entuzjazmu. Czas to zmienić!
Uczniowie klasy 8a i 8c opuścili dziś pracownię polonistyczną, by w zupełnie innych warunkach i nieznanej im formie sprawdzić znajomość zasad ortografii. Przeżyli swoje pierwsze biegane dyktando. W związku z obchodami 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości tekst dotyczył postaci i wydarzeń związanych z naszą Ojczyzną. Uczniowie zostali podzieleni na dwuosobowe zespoły. W każdej grupie wybraliśmy tzw. biegacza, który ma za zadanie podbiec do kartki z dyktandem, przeczytać zdanie, następnie podbiec do kolegi, koleżanki "pisarza" i podyktować zapamiętany fragment tekstu.
Biegane dyktando - nieco inne niż zazwyczaj stosowane. Aktywizujące, angażujące, wymagające czytania ze zrozumieniem, prawidłowej wymowy, spostrzegawczości i czujności ortograficznej. Przy czym dostarcza mnóstwa pozytywnej energii i radości!
zdjęcia


WOLONTARIUSZE!!!


29 października wolontariusze ruszyli na cmentarz, aby uporządkować opuszczone groby. Choć pogoda nie rozpieszczała to się nie poddali i plan został wykonany. Zawiązały się nowe znajomości tych „młodszych” z tymi „starszymi”, co można zobaczyć na załączonych zdjęciach. Po powrocie do szkoły wszyscy wspólnie wypili rozgrzewającą herbatkę. Uczniowie spisali się na medal!
zdjęcia


Projekt dotyczącegy noblistki - Marii Skłodowskiej -Curie


W dniu 6 listopada 2018 roku grupa młodzieży młodszej z klasy 4a i 4c pod opieką pani Joanny Tucholskiej oraz młodzieży starszej z klasy 3a,7a oraz 8a pod opieką pani Beaty Frąckiewicz i pana Jerzego Zalewskiego wzięły udział w wycieczce o charakterze dydaktycznym w ramach realizowanego projektu dotyczącego noblistki - Marii Skłodowskiej -Curie.
Młodzież odwiedziła muzeum na ulicy Freta 16 w Warszawie będące miejscem gdzie sławna Polka przyszła na świat. Dawne pokoje przystosowano na pracownię chemiczną oraz sale muzealne. Na miejscu mogliśmy oglądać należące do Marii Skłodowskiej - Curie przedmioty osobiste, bibeloty oraz wyposażenie laboratorium.
Na miejscu wzięliśmy także udział w zajęciach laboratoryjnych.
Wszyscy uczestnicy jednak oddzielnie, w dwóch grupach wiekowych wykonywali zgodnie z otrzymaną kartą pracy badania chemiczne. Każdy mógł sprawdzić się w zajęciach ze sprzętem laboratoryjnym samodzielnie i poczuć się jak prawdziwy chemik. Wykonaliśmy liczne analizy dotyczące określania zawartości białka, cukru i tłuszczu w wybranych produktach spożywczych. Zajęcia dla młodzieży prowadził chemik z Uniwersytetu Warszawskiego. Zarówno starsza jaki również młodsza grupa z badaniami dała sobie radę na szóstkę.
Korzystając z pięknej pogody odbyliśmy spacer z przewodnikiem. Przemierzając uliczki warszawskiej starówki udaliśmy się śladami miejsc związanych z noblistką. Widzieliśmy m.in. kościół gdzie została ochrzczona, a który później odwiedzała wraz z matką , a także gmach gdzie wykonała pierwsze w życiu chemiczne doświadczenia.
Wspólnie odwiedziliśmy starówkę oraz podeszliśmy pod Pałac Prezydencki.
Na koniec w sali muzealnej wysłuchaliśmy prelekcję o życiu osobistym i pracy naukowej noblistki . Wyjazd z pewnością możemy uznać za udany i bardzo bogaty w nowe doświadczenia.
Przyjemność wspólnego spędzenia czasu udało się połączyć z udaną próbą rozbudzaniem naukowych pasji w naszych zdolnych uczniach!
zdjęcia


Konkurs czytelniczy


W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa zapraszamy wszystkich uczniów do udziału w listopadowym konkursie czytelniczym – Znamy nasze lektury. Na początku każdego tygodnia na naszym profilu na Facebooku oraz stronie internetowej szkoły znajdziecie fragment książki. Jeśli znacie jej tytuł i autora,zgłoście się do nauczycieli w bibliotece. Na odpowiedzi czekamy do piątku. Powodzenia!

Wezbrana fala przerwała tamę woli. Stary ryknął i rzucił się na ziemię; jego mleczne włosy zmieszały się z piaskiem nadmorskim. Oto czterdzieści lat dobiegało, jak nie widział kraju, i Bóg wie ile, jak nie słyszał mowy rodzinnej, a tu tymczasem ta mowa przyszła sama do niego — przepłynęła ocean i znalazła go, samotnika, na drugiej półkuli, taka kochana, taka droga, taka śliczna! We łkaniu, jakie nim wstrząsało, nie było bólu, ale tylko nagle rozbudzona niezmierna miłość, przy której wszystko jest niczym… On po prostu tym wielkim płaczem przepraszał tę ukochaną, oddaloną za to, że się już tak zestarzał, tak zżył z samotną skałą i tak zapamiętał, iż się w nim i tęsknota poczynała zacierać. A teraz „wracał cudem” — więc się w nim serce rwało. Chwile mijały jedna za drugą: on wciąż leżał. Mewy przyleciały nad latarnię, pokrzykując jakby niespokojne o swego starego przyjaciela. Nadchodziła godzina, w której je karmił resztkami swej żywności, więc kilka z nich zleciało z wierzchu latarni aż do niego. Potem przybyło ich coraz więcej i zaczęły go dziobać lekko i furkotać skrzydłami nad jego głową. Szumy skrzydeł zbudziły go. Wypłakawszy się, miał teraz w twarzy jakiś spokój i rozpromienienie, a oczy jego były jakby natchnione. Oddał bezwiednie całą swoją żywność ptakom, które rzuciły się na nią z wrzaskiem, a sam wziął znowu książkę.02 listopada 2018r. świetlica szkolna


Informuję,że w dniu 02 listopada 2018r. w świetlicy szkolnej nie będą organizowane zajęcia opiekuńcze. Rodzice uczniów nie wyrazili zainteresowania ofertą szkoły w w/w zakresie.
Dyrektor szkoły
Irena JędruszewskaNOCNY MARATON FILMOWY


                 Nasza szkoła to nie tylko lekcje, klasówki i oceny - to także miejsce, w którym staramy się wychodzić naprzeciw zainteresowaniom uczniów, proponując im szereg dodatkowych zajęć i atrakcji, dzięki którym mogą rozwijać swoje pasje, ale też spędzać czas w dobrym towarzystwie, robiąc coś przyjemnego. Z tego właśnie powodu 26 października został zorganizowany Nocny maraton Filmowy.

Uczestnicy maratonu zaopatrzeni w poduszki, śpiwory i koce spotkali się, aby zamienić jedną z sal lekcyjnych w salę kinową, z tym, że zamiast foteli znalazły się w niej materace. Punktualnie o godz. 20.00 rozpoczął się kilkugodzinny seans. Pani Agnieszka Bartków oraz pani Małgorzata Raukuć i pan Jacek Kamieniecki zabrali klasę 8a w niezwykłą podróż.

Podczas maratonu filmowego uczniowie poznali adaptacje i ekranizacje lektur szkolnych: Kamieni na szaniec i Pana Tadeusza To ukłon w stronę indywidualizacji nauczania, bo wielu uczniów utrwala sobie czytane teksty właśnie za pomocą obrazów. Mam nadzieję, że z dobrym skutkiem.

Imprezy filmowe, mają charakter edukacyjno – kulturalny. Filmy, które wspólnie oglądamy niosą ważne przesłanie, charakteryzują się wartościowym przekazem a także zdobywają pochlebne recenzje krytyków oraz przychylność publiczności. Obejrzeliśmy również film pt. Lion. Droga do domu. Dwadzieścia pięć lat rozłąki. Ponad milion kilometrów kwadratowych do przeszukania. I chłopiec, który zrobi wszystko, aby po latach odnaleźć utraconą rodzinę. Pięcioletni Saroo zostaje sam na dworcu kolejowym. Szukając starszego brata, wsiada do przypadkowego pociągu i zmęczony… zasypia. Budzi się półtora tysiąca kilometrów od domu, w pięciomilionowej Kalkucie. Nie pamięta, skąd pochodzi…

Momentami było też strasznieeee. Uczniowie obejrzeli wybrany podczas głosowania horror.

W doborowym towarzystwie i świetnych humorach udało się niektórym dotrwać do rana.

Uczniowie zmęczeni, ale pełni wrażeń wrócili w sobotni poranek do domów, gdzie na pewno odsypiali nieprzespaną noc.


zdjęcia


„Uzależnieniom mówię: NIE!”


19 października 2018 roku uczniowie klasy 3C uczestniczyli w warsztatach aktorskich w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim. Wycieczka została zorganizowana przez panią Agnieszkę Kwiecień – Ziemińską oraz Jolantę Zakrzewską w ramach realizowanego programu profilaktycznego „Uzależnieniom mówię: NIE!”. Wyjazd został współfinansowany ze środków otrzymanych z Gminy Olsztynek w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Olsztynek na rok 2018. Uczestnicy mieli możliwość zwiedzenia imponującego budynku teatru, poznania tajników jego powstawania i funkcjonowania , jego początków. Wizyta odbyła się w kilku etapach. Podczas pierwszej części przedstawiona była historia teatru szekspirowskiego i tego w jaki sposób teatr szekspirowski zawitał do Polski. Uczniowie mieli niepowtarzalną możliwość wcielenia się w role aktorów teatru szekspirowskiego, wygłaszając fragmenty „Hamleta” w języku staroangielskim. Wszystkie informacje przekazywane były w niezwykle obrazowy, interesujący i przystępny sposób tak, aby żywo zainteresować zebranych. Następnie udaliśmy się na zwiedzanie samego budynku, który powstał na miejscu, gdzie w przeszłości znajdowała się Szkoła Fechtunku, powstała właśnie w Gdańsku na początku XVII wieku i funkcjonująca przeszło 200 lat. Wspomniana Szkoła Fechtunku był to wielofunkcyjny budynek przeznaczony do ćwiczeń i spotkań szermierczych, występów i pokazów, walk zwierząt i teatralnych przedstawień. To tam grały często aktorskie trupy z Anglii. To właśnie tam po raz pierwszy w Polsce zostały wystawione dramaty Szekspira i to przez trupy aktorów grających u samego mistrza.
                  Kolejnym etapem były warsztaty aktorskie pod okiem profesjonalistów, gdzie wszyscy zostaliśmy zaangażowani do wystąpień aktorskich. Okazało się to być niezwykłym wydarzeniem i naprawdę świetną zabawą, wymagającą przełamania własnych słabości, skrępowania i umiejętności wcielenia się w wyznaczone z góry role. Grupa miała wspaniałą możliwość integracji, poznania siebie w nowej odsłonie, odkrycia zalążków talentu aktorskiego i umiejętności pracy w grupie. Spotkanie bardzo zbliżyło do siebie uczniów.
                 Wizyta w GTS była niezapomnianym doświadczeniem, poszerzającym horyzonty, rozbudzającym nowe zainteresowania i odsłaniającym ukryte talenty. Pozwoliła na spojrzenie na kolegów z klasy z zupełnie nowej perspektywy i zacieśniła więzy między rówieśnikami. Była również niezwykle ciekawą lekcją historii i literatury.

Agnieszka C. Kwiecień - Ziemińska
„Zachowaj Trzeźwy Umysł”


                 Maksymilian Pokrzywnicki z klasy VIII a laureatem konkursu plastyczno – literackiego ogłoszonego w ramach ogólnopolskiej kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł.
                 Uczeń Szkoły Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku został nagrodzony w kolejnej edycji ogólnopolskiego konkursu plastycznego realizowanego w ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł, prowadzonej pod honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej przez Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych oraz Fundację Trzeźwy Umysł.
                 Maksymilian wykonał bardzo ciekawą pracę, której tematem było pokazanie swojego autoportretu. Na obrazku przedstawił siebie w harcerskim mundurze na tle obozu ukazanego w nocy z pięknym księżycem rozświetlającym niebo. Chłopiec od dłuższego czasu jest w drużynie harcerskiej ,,Iskra” i pielęgnuje wspaniałe tradycje organizacji. Praca została wykonana ołówkiem z ogromną dbałością o detale i ciekawie podkreślony światłocień.
                 23 października w Centrum Olimpijskim w Warszawie odbyła się uroczystość finałowa połączona z wręczeniem nagród przybyłym z całej Polski młodym artystom. Wśród nich znalazł się również Maksymilian, którego obraz wybrano spośród kilku tysięcy prac nadesłanych na konkurs. Chłopcu podczas uroczystości towarzyszył tata, pani Ewa Szerszeniewska- dyrektor MOPS w Olsztynku i oczywiści ja - nauczycielka plastyki. W trakcie wręczania nagród, na potężnych ekranach umieszczonych obok sceny, wyświetlane były prace konkursowe, wykonane przez dzieci i młodzież. Laureatom i osobom towarzyszącym zrobiono mnóstwo pamiątkowych zdjęć. Były też krótkie przemówienia, wygłaszane przez uczestników na temat ich prac, połączone z podziękowaniami dla organizatorów konkursu.
                 Młody artysta otrzymał cenną nagrodę rzeczową, a także pamiątkowy dyplom. Ogromny sukces chłopca kolejny raz pozwolił rozsławić naszą szkołę i miasto. Maksymilianowi bardzo serdecznie gratuluję i życzę dalszych sukcesów.

Małgorzata Pingot


zdjęcia

Wybory uzupełnijące

Zajęcia kulinarne


Już od dwóch lat w naszej szkole odbywają się zajęcia kulinarne, które prowadzi p. Grażyna Niestępska z pomocą p.Iwony Tarkowskiej (od tego roku). Uczestniczą w nich uczniowie klas czwartych i piątych. Głównym celem zajęć jest rozwijanie zainteresowań uczniów sztuką kulinarną, przygotowaniem potraw i ich wyeksponowaniem. Podczas przygotowywania potraw poruszane są także tematy BHP w pracowni, wartości odżywcze warzyw i owoców czy jadłospis nastolatka. Zajęcia w wesołej i swobodnej atmosferze odbywają się w każdy wtorek i każdą środę. W czasie dwugodzinnych zajęć uczniowie poprzez zabawę dowiadują wielu ciekawych rzeczy. Rozpoznają składniki, uczą się je ze sobą łączyć, wspólnie pracują przy tworzeniu efektu ostatecznego. Podczas zajęć praktycznych uczniowie zdobywają umiejętności przydatne im w życiu codziennym. Dzięki tym zajęciom uczniowie się integrują, uczą współpracy i współdziałania. Zajęcia kulinarne są bardzo lubiane przez dzieci także ze względu na wspólną degustację wykonywanych potraw, które są smaczniejsze niż zwykle, bo sporządzone własnoręcznie. Najwspanialszy moment to radość ze wspólnie zrobionej potrawy.
zdjęcia

„Historia Niepodległej w sztuce ludowej”,


                 Dnia 23 października 2018 r. w Parku Etnograficznym w Olsztynku odbyło się uroczyste otwarcie wystawy, pt. „Historia Niepodległej w sztuce ludowej”, na które wybrali się chętni uczniowie naszej szkoły.
                 Wystawa została zorganizowana w ramach obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości i zgromadziła eksponaty wykonane przede wszystkim przez nieznanych artystów ludowych w drugiej połowie XX wieku. Jej tematyka nawiązuje do ważnych postaci i wydarzeń w historii Polski. Kuratorem wystawy jest p. Anna Czacharowska i p. Piotr Milewski – odpowiedzialny za aranżację plastyczną. Będzie można ją oglądać do 31 października przyszłego roku.
                 Po uroczystości wszyscy goście zostali zaproszeni na gorącą herbatę i pyszne ciastko. Atmosfera, mimo brzydkiej pogody, była bardzo ciepła.
zdjęcia

02 listopada


Informuję,że w dniu 02 listopada (piątek)czynna będzie świetlica szkolna w godz.6.30 - 16.15. Zainteresowanych rodziców proszę o wpisywanie dzieci na listę w świetlicy szkolnej do dnia 30 października (wtorek). Listy również dostępne będą u wychowawców . Przypominam,że w związku ze zmianą organizacji roku szkolnego, dzień 02 listopada 2018r. jest ustalony w naszej szkole jako dzień wolny od zajęć dydaktycznych.
W świetlicy szkolnej pełnić będą dyżury wyznaczeni nauczyciele.

Dyrektor szkoły
Irena Jędruszewska


ZAPRASZAMY DO BIBLIOTEKI!

Rozbudzania zainteresować czytelniczych ciąg dalszy. Na zebraniu z rodzicami zostały odczytane listy skierowane do rodziców. Informowano w nich o realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, wskazano na zalety głośnego czytania bajek najmłodszym dzieciom oraz zwrócono uwagę na pozytywny wpływ czytania na rozwój osobowościowy i intelektualnych młodzieży. Rodzice mogli także obejrzeć wyeksponowane na korytarzu szkolnym nowości wydawnicze zakupione do biblioteki szkolnej.


ZAPRASZAMY DO BIBLIOTEKI!

W bibliotece szkolnej przybywa nowości wydawniczych zakupionych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Każdy czytelnik znajdzie coś dla siebie. ZAPRASZAMY DO BIBLIOTEKI!


Apel z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej

                  12 października br. w Szkole Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej. Rozpoczął się wprowadzeniem sztandaru i odśpiewaniem hymnu narodowego. Pani Dyrektor Irena Jędruszewska serdecznie i gorąco powitała wszystkich zgromadzonych w sali widowiskowej. Na uroczystość przybyli: Artur Wrochna – Burmistrz Olsztynka, Bogusław Kowalewski – Zastępca Burmistrza Olsztynka, Alicja Woźnicka – Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Olsztynku, Mirosław Obrębski – Dyrektor Zespołu Administracji Szkół i                   Przedszkoli w Olsztynku, podharcmistrz Sławomir Nieciecki –Drużynowy XIII Drużyny Harcerskiej „Non Nobis”, Romuald Hodyra – Prezes Oddziału ZNP w Olsztynku, Agnieszka Pieczara – Przewodnicząca Rady Rodziców, Danuta Bondaruk – Przewodnicząca Rady Szkoły, Małgorzata Przybułowska – Prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Gimnazjum „Pro Gimnazjum”, Michał Grzeszczak –Prezes UKS „Olimpijczyk” oraz nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi szkoły, Rodzice i uczniowie.
                 Jako pierwszy zabrał głos Artur Wrochna, który złożył życzenia wszystkim pedagogom i podziękował za ich pracę. Następnie wystąpiła Agnieszka Pieczara. Przewodnicząca Rady Rodziców podkreśliła profesjonalizm, otwartość i współpracę nauczycieli z rodzicami. Jako dowód tej współpracy podała przykład wygranego projektu, na który zagłosowali i nauczyciele, i rodzice uczniów naszej szkoły. Dzięki temu projektowi na dziedzińcu szkoły powstanie plac zabaw dla uczniów „Zajezdnia tramwajowa”.
                 Następnie zabrała głos Pani Dyrektor Irena Jędruszewska, która podkreśliła, że bez władz samorządowych i rodziców szkoła by nie istniała.Rodzice wspierają nas we wszystkich działaniach realizowanych w szkole. Złożyła życzenia zdrowia, realizacji planów osobistych i zawodowych wszystkim nauczycielom, rodzicom i opiekunom dzieci życzyła, aby współpraca układała się coraz lepiej, a wszystkim uczniom – sukcesów edukacyjnych, które pozwolą im rozwijać talenty i pasje.
                 Za pracę i zaangażowanie nauczyciele zostali nagrodzeni. Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty przyznał nagrodę pracownikowi naszej szkoły.Pan Artur Wrochna i p. Alicja Woźnicka wręczyli nauczycielom dwie nagrody ufundowane przez Burmistrza Olsztynka .Dyrektor szkoły przyznała 9 nagród nauczycielom i 14 pracownikom administracji i obsługi szkoły.
                 Po wręczeniu nagród Dyrektor szkoły poinformowała wszystkich zgromadzonych, że dwoje uczniów z naszej szkoły znalazło się w gronie laureatów konkursów, w których wzięli udział. Są to: Martyna Kozłowska - otrzyma nagrodę Marszałka, została laureatką XV Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego i Grafiki Komputerowej „Rodzina i dom fundamentem Ojczyzny”; opiekunem jest p. Jacek Kamieniecki oraz Maksymilian Pokrzywnicki, który za swoją pracę nadesłaną na konkurs ogłoszony w ramach kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” został nagrodzony bezprzewodowym zestawem muzycznym z technologią bluetooth marki Sony; opiekunem jest p. Małgorzata Pingot.
                 Program artystyczny został przygotowany przez uczniów klas pierwszych, którzy pod kierunkiem p. Moniki Wieczorek i p. Edyty Deorockiej oraz uczennicy kl. VIIIa Kingi Lewandowskiej wykonali taniec nowoczesny, prezentując piękne i barwne stroje. Uczniowie Szkoły Muzycznej wykonali utwory muzyki poważnej.Okolicznościową dekorację przygotowała p. Małgorzata Pingot.
Po części artystycznej uczniowie zaprezentowali społeczności uczniowskiej sztandar i jego symbolikę. Następnie nastąpiło uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych. Rada Rodziców ufundowała najmłodszym uczniom szkoły paczkę słodkości, a rodzice przygotowali w auli poczęstunek i niespodzianki.

Danuta Salamon


zdjęcia

Sleeveface

                  Polonistka w akcji! Uczniowie klasy 8a i 8c w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa realizowali projekt Sleeveface – czyli jak niestandardowo wykorzystać książki w szkole-)😉 Sleeveface to typ fotografii, która przedstawia osobę z zasłoniętą częścią ciała przez okładkę książki. Dużą rolę odgrywa perspektywa oraz aranżacja tła. Zabawne początki, a później widoczne efekty powodują, że młodzież chętnie się zaangażuje w działanie. Oto kilka uczniowskich propozycji😉

zdjęcia

Pasowanie na czytelnika

                   8 października br. biblioteka szkolna przyjęła w poczet swoich czytelników uczniów klas pierwszych. Na początku spotkania na pierwszoklasistów czekała miła niespodzianka. Uczniowie klasy IIa, pod opieką pani Elżbiety Kuckiej, przygotowali inscenizację wiersza Juliana Tuwima „Rzepka”. Mali artyści za swój występ zostali nagrodzeni brawami oraz słodkim upominkiem. Następnie uczniowie klas I zostali zapoznani z regulaminem biblioteki oraz zasadami korzystania z księgozbioru bibliotecznego. Zostały im zaprezentowane także książki, które mogą wypożyczać, w szczególności nowości wydawnicze zakupione w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Najmłodsi uczniowie nie tylko poznali nowe książki, które czekają na nich w bibliotece, ale również zostali poddani sprawdzeniu wiedzy z najpopularniejszych bajek i baśni. „Czerwony Kapturek”, „Królewna Śnieżka i Siedmiu Krasnoludów” czy „Śpiąca Królewna” to tytuły utworów, które są im doskonale znane, więc nie mieli najmniejszego problemu z baśniowymi zagadkami. Następnie uczniowie stworzyli tablicę zasad korzystania z książki. Nareszcie nadszedł uroczysty moment pasowania na czytelnika biblioteki szkolnej, którego dokonała magicznym ołówkiem pani dyrektor, Irena Jędruszewska. Na pożegnanie spotkania nowi czytelnicy otrzymali słodki upominek i zasady korzystania z książki, a na ręce wychowawców pani dyrektor przekazała pamiątkowe dyplomy. Spotkanie zakończyło okolicznościowe zdjęcie.
                   Wszystkim nowym czytelniom życzymy, aby na swojej czytelniczej drodze spotkali wyłącznie pasjonujące i ciekawe książki, które przeniosą ich w magiczny świat czytania.
Agnieszka Nyga-WilczewskaMłodzi melomani w naszej szkole

                   7 października uczniowie z klasy VB wzięli udział we wspaniałym koncercie, który odbył się w Filharmonii Warmińsko – Mazurskiej ,,Z wiolonczelą jesień nie straszna”. Mieli okazję posłuchać utworów klasycznych, a także polskich i światowych hitów muzyki filmowej (m.in. Piraci z Karaibów, Harry Potter, Piękna i Bestia, 07 zgłoś się) w wykonaniu 22 wiolonczel zespołu Cellofuny, który tworzą uczniowie szkół muzycznych z naszego regionu. Był to koncert familijny, więc naszym uczniom towarzyszyli również ich rodzice. Takie wydarzenia na długo zapadają w pamięć, a dla niektórych są zupełnie nowym doświadczeniem.

Więcej o tym wydarzeniu można przeczytać: tutaj


Akcja- Lekki Tornister

                   W ramach Ogólnopolskiego Dnia Lekkiego Tornistra zorganizowaliśmy akcję ważenia plecaków uczniów klas czwartych i piątych. Zalecenia w zakresie odciążenia plecaków, szczególnie najmłodszych uczniów, dotyczą właściwych proporcji między wagą dziecka i plecaka, przy czym zawartość plecaka nie powinna przekraczać 10% wagi dziecka. Według naszych pomiarów, zdecydowana większość uczniów nie spełnia tej normy. Średnia waga plecaka wynosi ok. 5 kg i jest o 1,5 kg wyższa od zalecanej. Najbardziej obciążone są dzieci z klas czwartych. Rekordziści dźwigają plecaki ważące ponad 6 kg przy wadze dziecka ok. 30 kg.
           Proszę rodziców o zainteresowanie zawartością plecaków swoich dzieci. Nie powinna to być jednorazowa akcja, tylko systematyczne działanie, którego efektem będzie świadomość i samokontrola dziecka. Proszę wychowawców o współpracę z rodzicami i przekazanie uwag z naszej akcji podczas najbliższego zebrania. Marek Bartkowski.

zdjęciaDzień Głośnego Czytania

                    Kedra wcisnęła się do szkolnej sali wraz z tłumem ośmioklasistów i zajęła miejsce w ławce. Za chwilę miał zabrzmieć dzwonek sygnalizujący rozpoczęcie ostatniego tygodnia nauki. Już za tydzień na zawsze opuści gimnazjum i zacznie od nowa jako świeżo upieczona licealistka. To fragment pochodzący z książki „Baśniobór: gwiazda wieczorna wschodzi” autorstwa Brandona Mulla, z którym zostali zapoznani uczniowie klasy VIIa podczas obchodów Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania. W akcję zorganizowaną przez bibliotekę szkolną włączyła się nie tylko wspomniana klasa, ale cała społeczność szkolna. Fragmenty nowości wydawniczych zakupionych z funduszu Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, czytali przez 5 minut punktualnie o godzinie 10.00, uczniowie, rodzice i nauczyciele. Nasza biblioteka w obchodach tego święta uczestniczyła po raz pierwszy, aczkolwiek należy podkreślić, że Dzień Głośnego Czytania ma już 17-letnią tradycję, bowiem został ustanowiony w 2001 r. z inicjatywy Polskiej Izby Książki. Ta akcja to doskonały moment, aby głośną lekturą przenieść dzieci i młodzież w magiczny świat bajek, powieści, opowiadań czy wierszy. Czytanie bowiem rozwija wyobraźnię i zainteresowania. Uczy myślenia, poprawia koncentrację, poszerza wiedzę i wzbogaca słownictwo oraz jest wspaniałym sposobem na spędzanie wolnego czasu. Zalet czytania jest jeszcze więcej, należy zatem pamiętać o jego pozytywnych aspektach i sięgać po książki jak najczęściej.
Organizatorami obchodów Dnia Głośnego Czytania byli nauczyciele bibliotekarze oraz nauczyciel języka polskiego p. Agnieszka Bartków.

zdjęciaWycieczka do Gdyni 28.09.2018r

                    W ramach projektu „Kropla drąży skałę” pojechaliśmy do Akwarium w Gdyni. Zwiedziliśmy bardzo ciekawą ekspozycję a do tego zostaliśmy wpuszczeni do piwnic, żeby zobaczyć rekiny (nie obejmuje tego bilet, więc poczuliśmy się wyróżnieni). W laboratorium mieliśmy zorganizowane zajęcia z „Flory i fauny Bałtyku”. Oglądaliśmy pod mikroskopem dziwne rybki (iglicznie, wężynki), muszle małży morskich i porównywaliśmy malutkie krewetki, które żyją w Zatoce Gdańskiej. Dowiedzieliśmy się, że Bałtyk jest bardzo zanieczyszczony i zwierzęta przez nas oglądane nie nadają się do jedzenia z tego powodu. Zwłaszcza krewetki, na które koledzy mieli apetyt.
Zgłodnieliśmy od tego, więc udaliśmy się na obiad.
Po jedzeniu przemaszerowaliśmy do Centrum Nauki Eksperyment, też w Gdyni. Tu mogliśmy przeprowadzać doświadczenia z różnych dziedzin nauki. Spędziliśmy 2 godziny na zabawie i nikt się nie nudził. Wycieczka była intensywna, ciekawa i wyczerpująca. Zregenerowaliśmy się dopiero w drodze powrotnej, tak po 0.5 godzinie. Reszta podróży to już pełna integracja. Dobre humory dopisały i pogoda też. Musimy to powtórzyć.
Dziękujemy opiekunom i organizatorom: pp. A.Krasowskiej, A.Bartków, M.Żmijewskiemu i J.Zalewskiemu


Projekt dofinansowany z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Olsztynek na rok 2018.
„Kropla drąży skałę”- wycieczka do OW Perkoz z 8b

                   W dniu 27.09 wybraliśmy się na wycieczkę nad Jezioro Pluszne. Obawialiśmy się, że będzie zimno i deszcz. Ale chyba byliśmy grzeczni, bo trafiło nam się słoneczko i było ciepło. Pani A.Krasowska przygotowała dla nas zajęcia, w czasie których szukaliśmy różnych żyjątek w próbkach z jeziora. Aż dziw bierze ile tego znaleźliśmy. Niektórzy z nas tak się wciągnęli, że przedłużyli poszukiwania na kolejne próbki. Naocznie przekonaliśmy się, że larwy niektórych owadów spędzają życie w wodzie i dopiero jako dorosłe umieją latać. Jętki w tej postaci żyją tylko 1-2 dni żeby się rozmnożyć i giną. Dzięki naszym znaleziskom dowiedzieliśmy się, że jezioro jest czyste. Wskazała to obecność wskaźników biologicznych jakimi są np. larwy chruścików. Woda miała 15 stopni Celsjusza i była przejrzysta na 1,5 metra.
Po badaniach rozpaliliśmy ognisko i upiekliśmy kiełbaski. Niektórzy mieli kłopoty z pieczeniem i straciliśmy kilka sztuk. Na szczęście nasza wychowawczyni p. Agnieszka Jasińska była przygotowana i miała większy zapas. Po jedzeniu wybraliśmy się na spacer do lasu. OW Perkoz jest na półwyspie, więc łatwo dotarliśmy na drugi brzeg nad jezioro. Znaleźliśmy małą plażę i zrobiliśmy klasowe zdjęcie.
To był udany i ciekawy wyjazd. Pogoda dopisała i humory też. Cali i zdrowi wróciliśmy do szkoły. Dziękujemy;-)
Projekt dofinansowany z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Olsztynek na rok 2018

zdjęcia
Rybaki

                    22 września wybraliśmy się wraz z p. M. Kołakowską i p. J. Zakrzewską na VII Spotkanie Młodych w Rybakach. Atmosfera była wspaniała. Msza odprawiana w tym dniu miała niesamowity charakter i pozwalała na bliższe spotkanie z Bogiem. Zagrał dla nas również zespół Muode Koty. Przy ich występie nogi same rwały się do tańca!!! Laura Brzozowska.


zdjęcia„Kropla drąży skałę”Realizujemy projekt „Kropla drąży skałę” z klasą 5a

                   W piątek 7 września wybraliśmy się na wycieczkę do Muzeum Przyrody Warmii i Mazur w Olsztynie. W podróży byłoby wszystko dobrze gdyby nie roboty drogowe. Mieliśmy pecha i trafiliśmy na potężny korek. Droga zajęła nam 1,5 godziny. Mieliśmy zaplanowane dwa rodzaje zajęć więc musieliśmy się spieszyć. Pierwsze dotyczyły flory i fauny w naszych zbiornikach wodnych. Musieliśmy wykazać się aktywnością i sprawnością w szukaniu informacji. Dowiedzieliśmy się, że nie wolno przywozić żadnych zagranicznych zwierząt, ponieważ wypierają nasze rodzime gatunki. Nie wiedzieliśmy, że jezioro może zniknąć. Niektóre z nich zarastają i w końcu zamieniają się w las.To było bardzo ciekawe a najlepsi otrzymali nagrody za uważne słuchanie. W czasie kolejnych zajęć poszukiwania objęły dużo więcej zwierząt. Tropiliśmy ciekawostki o zwierzętach żyjących w naszych okolicach. Dowiedzieliśmy się, że samiec sarny to rogacz a pani jeleń to łania, i że każde zwierzę ma swoje „imię i nazwisko” czyli dwa słowa w nazwie np. czapla siwa, norka amerykańska. Można uczyć się ciekawych rzeczy nie tylko w szkole, więc będziemy namawiać wszystkich do takich wycieczek.
                   Dziękujemy p. M. Moroz i A. Krasowskiej za wycieczkę.

Projekt dofinansowany z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Olsztynek na rok 2018

zdjęciaRozkład przyjazdów i odwozów

Rozkład przyjazdów i odwozów na nowy rok szkolny 2018/2019

PRZYJAZDY                     ODWOZYObchody Europejskiego Dnia Języków

                    Tegoroczne obchody Europejskiego Dnia Języków w naszej szkole przebiegły dwuetapowo.
Pierwszy etap miał miejsce 26 września i polegał na przeprowadzeniu lekcji informacyjnych , tj. wprowadzających uczniów w ideę obchodów, przez nauczycieli języków obcych. Zasadniczym celem lekcji było przekazanie uczniom przesłania, które mówi, że rozwijanie umiejętności językowych jest zarówno koniecznością, jak i prawem KAŻDEGO z nas, jak również zwrócenie uwagi uczniów na dalsze cele ustanowionego dnia :

• bogactwo i różnorodność językową Europy, które należy pielęgnować i rozszerzać;
• potrzeby zwiększania zakresu nauczanych języków (także tych mniej znanych i używanych), co skutkować będzie rozszerzeniem wielojęzyczności;
• potrzeby osiągania przez obywateli pewnego zaawansowania w zakresie co najmniej dwóch języków, poza swoim własnym, tak aby mogli w pełni wykorzystać swój potencjał jako obywatele demokratycznej Europy.

Drugi etap obchodów odbył się 27 września i polegał na przeprowadzeniu quizów językowych, w których uczniowie mogli wykazać się wiedzę i sprawnością w posługiwaniu się językami obcymi. W specjalnie przygotowanym Quizie z języka angielskiego i języka niemieckiego udział wzięli uczniowie klas IV i starszych. Uczniowie odpowiadali na pytania dotyczące wiedzy krajoznawczej i znajomości słownictwa. Zwycięzcy zostali nagrodzeni drobnymi nagrodami w postaci pomocy szkolnych oraz słodyczy.
Najmłodsi uczniowie, tj. klas pierwszych i drugich z entuzjazmem i ciekawością obserwowali wydarzenie!

zdjęcia


Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020
Jeśli chcesz wiedzieć wiecej wejdz     tutaj


Zebrania z rodzicami


Terminy zebrań z Rodzicami w roku szkolnym 2018/19
18.10.2018r.(czwartek)
13.12.2018r. (czwartek)
17.01.2019r.(czwartek)
28.03.2019r.(czwartek)
16.05.2019r.(czwartek)V Szkolna Piesza Pielgrzymka do Gietrzwałdu!!!


Tradycją naszej Szkoły stały się Piesze Pielgrzymki do Gietrzwałdu organizowane dwa razy do roku, we wrześniu i maju. 14 września o godz. 6.00 ruszyliśmy piąty raz do Miejsca Objawień Maryi. Pogoda była wspaniała, kondycja uczniów i wychowawców rewelacyjna, humory dopisywały! Był czas na wspólną modlitwę, Eucharystię, integrację, ognisko i regenerację sił. Już dziś zapraszamy naszych uczniów na majową pielgrzymkę. Warto podjąć ten trud!!!


Olsztynecki budżet obywatelskiSzanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie.

                   Rozpoczęło się głosowanie w ramach Olsztyneckiego Budżetu Obywatelskiego. Nasza Szkoła złożyła projekt opracowany przez członków Rady Rodziców: „Zajezdnia Tramwajowa- plac zabaw dla dzieci”. Na liście projektów figuruje pod numerem „2”. Zapraszamy wszystkich rodziców, znajomych i przyjaciół szkoły do głosowania na nasz projekt. Plac zabaw jest naszej szkole bardzo potrzebny. Będzie też dostępny dla okolicznych mieszkańców w godzinach popołudniowych w dni wolne od zajęć. Nowoczesna technologia wykonania sprzętu do zabawy oraz podłoża gwarantuje, że będzie to najbezpieczniejszy plac zabaw w Olsztynku.
                   Chcemy także włączyć do głosowania naszych uczniów. W poniedziałek 17.09. wychowawcy rozdadzą uczniom mieszkającym na terenie miasta karty do głosowania, na których rodzice wyrażają zgodę na udział dziecka w głosowaniu. Proszę także o wypełnienie na 2 stronie danych niezbędnych do weryfikacji tożsamości. Wypełnione karty uczniowie przynoszą we wtorek do wychowawcy, który na godzinie dyspozycyjnej uda się z klasą do punktu głosowania w MOPS lub w Urzędzie Miasta. Przypominam, że głosować mogą tylko mieszkańcy Olsztynka. Termin- do 27.09.Nabór do XIII drużyny harcerskiej

Wybory

WOLONTARIAT!!!


Wszyscy chętni uczniowie są zaproszeni do pracy w Szkolnym Kole Wolontariatu.
Zapisy u p. Marzeny Kołakowskiej do końca września. Czekamy!!!


Narodowe Czytanie
Zachowaj Trzeźwy Umysł
Rozpoczęcie roku szkolnego


Zdjęcia z rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2018-2019
zdjęciaPlan lekcji


Na stronie jest juz plan lekcji
P L A N    L E K C J IZebrania z rodzicami


Informuję, że w czwartek 6 września organizujemy zebranie rodziców. O godz. 16.00 odbędzie się spotkanie w sali widowiskowej z dyrektorem szkoły oraz przewodniczącą Rady Rodziców. Ok. godziny 16.30 odbędą się spotkania klasowe z wychowawcami, a o godz. 17.30 w pokoju nauczycielskim zebranie Rady Rodziców.NOWY ROK szkolny 2018/2019


Informujemy, że uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2018/2019 odbędzie się
3 IX o godz. 9.00 na dziedzińcu szkoły
lub w przypadku złej pogody w sali widowiskowej.
Zapraszamy rodziców do udziału w apelu😃😃😃😃😃.Strona w budowie
Reklama