Wróć na góręSzkoła Podstawowa nr 1
im. Noblistów Polskich w Olsztynku

ul.Górna 5 11-015 Olsztynek
tel. (89) 519-26-02

Informacje o Radzie Szkoły

Rada Szkoły przy Szkole Podstawowej nr 1 im Noblistów Polskich w Olsztynku, została powołana przez Dyrektora Szkoły panią Irenę Jędruszewską Zarządzeniem Dyrektora nr 4/2017 z dnia 01.09.2017 r. Rada reprezentuje całe środowisko szkolne szkoły podstawowej i oddziałów przedszkolnych. Jej członkami są w równej liczbie - po 6 osób : rodzice (reprezentanci ogółu rodziców - Rady Rodziców), nauczyciele (reprezentanci Rady Pedagogicznej) i uczniowie(reprezentanci ogółu uczniów - Samorządu Uczniowskiego). Rada swoją działalność opiera na przepisach prawa oświatowego, statucie szkoły i wewnętrznym regulaminie pracy. Celem wszelkich działań Rady (w miarę posiadanych kompetencji i środków finansowych) jest wspieranie uczniów w ich wszechstronnym rozwoju, dbanie o ich bezpieczeństwo na terenie szkoły oraz o zabieganie o coraz to lepsze warunki do nauki.
Z dniem 8.10.20 rada rozpoczęła pracę w kolejnej 3 letniej kadencji 2020-23.Członkowie Rady Szkoly

Członkowie Rady Szkoły
w roku szkolnym 2020-2021

Nauczyciele:
1. Danuta Bondaruk
2. Darię Sepkowską
3. Iny Zembrzuska
4. Marlena Czerwińska
5. Agnieszka Jasińska
6. Elżbieta Kucka

Rodzice:
1. Marcin Kozłowski
2. Małgorzata Kozłowska
3. Beata Kurzyńska
4. Iwona Kowalska
5. Ewa Panasewicz
6. Ewa Petryna

Uczniowie:

1. Amelia Świętoń 8b
2. Julia Manków 7a
3. Dominika Miller kl.7c
4. Weronika Kowalewska kl.7b
5. Kacper Guszczanowski 8a
6. Agnieszka Mierzejewska 8a

Zarząd Rady:
Przewodniczący: Danuta Bondaruk
Z-ca: Agnieszka Jasińska
Sekretarz: Małgorzata Kozłowska
Skarbnik: Ina Zembrzuska
Protokolant: Elżbieta Kucka

Komisja rewizyjna:
Ewa Panasewicz
Marlena Czerwińska
Agnieszka Mierzejewska kl.8a

Osoby upoważnione do dysponowania kontem bankowym Rady:
Małgorzata Kozłowska
Beata Kurzyńska
Danuta Bondaruk
Ina ZembrzuskaRegulamin Rady Szkoły


Regulamin Rady SzkołyUchwała Rady Szkoły


Uchwała Rady Szkoły nr 1

Uchwała Rady Szkoły nr 2


Sprawozdanie z Rady Szkoły za rok szkolny 2019-2020

Sprawozdanie z pracy Rady Szkoły
przy Szkole Podstawowej nr 1 im Noblistów Polskich
w Olsztynku
w roku szkolnym 2019/2020
czytaj całe sprawozdanie
Reklama