Wróć na góręSzkoła Podstawowa nr 1
im. Noblistów Polskich w Olsztynku

ul.Górna 5 11-015 Olsztynek
tel. (89) 519-26-02

Sprawozdanie z Rady Szkoły za rok szkolny 2019-2020

Sprawozdanie z pracy Rady Szkoły
przy Szkole Podstawowej nr 1 im Noblistów Polskich
w Olsztynku
w roku szkolnym 2019/2020
czytaj całe sprawozdanieSprawozdanie z Rady Szkoły

Sprawozdanie z pracy Rady Szkoły
przy Szkole Podstawowej nr 1 im Noblistów Polskich
w Olsztynku
w roku szkolnym 2019/2020 I semestr
czytaj całe sprawozdanieInformcje o Radzie Szkoly

Rada Szkoły przy Szkole Podstawowej nr 1 im Noblistów Polskich w Olsztynku, została powołana przez Dyrektora Szkoły panią Irene Jedruszewską Zarzadzeniem Dyrektora nr 4/2017 z dnia 01.09.2017 r.
Rada reprezentuje całe srodowisko szkolne szkołly podstawowej i oddzialów gimnazjalnych. Jej członkami sa w równej liczbie - po 6 osób : rodzice (reprezentanci ogółu rodziców - Rady Rodziców), nauczyciele (reprezentanci Rady Pedagogicznej) i uczniowie(reprezentanci ogółu uczniów - Samorzadu Uczniowskiego).
Rada swoja dzialałnosc opierac bedzie na przepisach prawa oswiatowego, statucie szkoły i wewnetrznym regulaminie pracy. Celem wszelkich dzialan Rady (w miare posiadanych kompetencji i srodków finansowych) bedzie wspieranie uczniów w ich wszechstronnym rozwoju, dbanie o ich bezpieczenstwo na terenie szkoły oraz o bardzo dobre warunki do nauki.Członkowie Rady Szkoly

Członkowie Rady Szkoły
w roku szkolnym 2019-2020

Nauczyciele:
1. Danuta Bondaruk
2. Darię Sepkowską
3. Agnieszka Olszewska
4. Marlena Czerwińska
5. Agnieszka Jasińska
6. Elżbieta Kucka


Rodzice
1. Marcin Kozłowski
2. Małgorzata Kozłowska
3. Beata Kurzyńska
4. Emilia Nowicka
5. Krzysztof Miller
6. Ewa Petryna

Uczniowie

1. Kewin Piasecki 8b
2. Amelia Świętoń 7a
3. Gabriela Moroz kl.8a
4. Iga Szukiel kl.8a
5. Kacper Guszczanowski 7a
6. Agnieszka Mierzejewska 7aZarzad Rady Szkoly

Zarząd Rady Szkoly:
Przewodnicząca - Danuta Bondaruk
Zastępca - Malgorzata Kozlowska
Skarbnik - Agnieszka Olszewska
Sekretarz - Elżbieta Kucka

Członkowie Komisji Rewizyjnej:
Marlena Czerwińska
Krzysztof Miller
Agnieszka Mierzejewska 7aRegulamin Rady Szkoly

Regulamin Rady Szkoly

Uchwały Rady Szkoły


„Uchwała nr 1 Rady Szkoły„Uchwała nr 2 Rady Szkoły

Reklama