Wróć na góręSzkoła Podstawowa nr 1
im. Noblistów Polskich w Olsztynku

ul.Górna 5 11-015 Olsztynek
tel. (89) 519-26-02

❤️❤Wolontariat! Pomoc dla Hospicjum!💝

       Szanowni Rodzice, drodzy Uczniowie i Nauczyciele! Serdecznie dziękujemy za życzliwość i ogromne zaangażowanie w akcję zbiórki środków pielęgnacyjnych dla podopiecznych Hospicjum w Olsztynie. Państwa wrażliwości i otwartość na potrzebę chorego człowieka poruszyła serca pracowników tej instytucji. Bardzo dziękujemy za bezinteresowną pomoc i okazane serce!💗💗💗 Szkolne Koło Wolontariatu.

zdjęcia❤️Warsztaty Szkolnego Koła Wolontariatu!

       Pomaganie innym daje radość!!! Przekonali się o tym wolontariusze, którzy spotkali się i tworzyli kartki świąteczne🎅🎅🎅 przeznaczone na pomoc osobom samotnym. Dziękujemy za wasz czas, zaangażowanie i wielkie serca🥰.

zdjęciaWycieczka do Warszawy

       Historia, nowoczesność oraz podziw dla przyrody! To wszystko podczas wycieczki klas 6 do Warszawy.
      Nie mogliśmy się doczekać dojazdu do stolicy, w busie rozmawialiśmy i śpiewaliśmy piosenki. W Warszawie czekał już na Nas przewodnik. Zwiedzanie rozpoczęliśmy od Kolumny Zygmunta i poznaliśmy jej historię. Następnie przeszliśmy do Zamku Królewskiego. Przewodnicy podzielili nas na 2 grupy, opowiadali bardzo ciekawie.Nawet osoby, które nie interesują się historią, z wielkim zaciekawieniem słuchały informacji i ciekawostek. Dowiedzieliśmy się,że początki Zamku sięgają już XIV w., a rozbudowa nastąpiła w XVI w za czasów Zygmunta III Wazy. Powodem dla którego warto zobaczyć tak ważny zabytek są piękne wnętrza, galeria obrazów i rzeźb, oraz ceramiki. Można w nim zobaczyć oryginalne insygnia Królewskie Stanisława Augusta Poniatowskiego, Miecz Orderu Świętego Stanisława, Łańcuch Orderu Orła Białego, oraz berło z akwamarynu.
      Odwiedziliśmy również miejsca ważne dla każdego Polaka, min. grób Henryka Sienkiewicza, pomnik Adama Mickiewicza, pomnik Małego Powstańca. Następnie udaliśmy się do warszawskiej biblioteki. Duże wrażenie zrobiły na Nas przepiękne ogrody na dachu Biblioteki w jesiennej odsłonie ,a dla wielu z nas najbardziej ekscytująca była podróż metrem. Wracaliśmy do domu bardzo zmęczeni, lecz zadowoleni i nie możemy doczekać się następnego wyjazdu, by zobaczyć inne ważne miejsca w stolicy
      Wycieczka była bardzo ekscytująca i ciekawa.

Weronika Kowalewska


Wycieczka do Warszawy

       Historia, nowoczesność oraz podziw dla przyrody! To wszystko podczas wycieczki klas 6 do Warszawy.
      Nie mogliśmy się doczekać dojazdu do stolicy, w busie rozmawialiśmy i śpiewaliśmy piosenki. W Warszawie czekał już na Nas przewodnik. Zwiedzanie rozpoczęliśmy od Kolumny Zygmunta i poznaliśmy jej historię. Następnie przeszliśmy do Zamku Królewskiego. Przewodnicy podzielili nas na 2 grupy, opowiadali bardzo ciekawie.Nawet osoby, które nie interesują się historią, z wielkim zaciekawieniem słuchały informacji i ciekawostek. Dowiedzieliśmy się,że początki Zamku sięgają już XIV w., a rozbudowa nastąpiła w XVI w za czasów Zygmunta III Wazy. Powodem dla którego warto zobaczyć tak ważny zabytek są piękne wnętrza, galeria obrazów i rzeźb, oraz ceramiki. Można w nim zobaczyć oryginalne insygnia Królewskie Stanisława Augusta Poniatowskiego, Miecz Orderu Świętego Stanisława, Łańcuch Orderu Orła Białego, oraz berło z akwamarynu.
      Odwiedziliśmy również miejsca ważne dla każdego Polaka, min. grób Henryka Sienkiewicza, pomnik Adama Mickiewicza, pomnik Małego Powstańca. Następnie udaliśmy się do warszawskiej biblioteki. Duże wrażenie zrobiły na Nas przepiękne ogrody na dachu Biblioteki w jesiennej odsłonie ,a dla wielu z nas najbardziej ekscytująca była podróż metrem. Wracaliśmy do domu bardzo zmęczeni, lecz zadowoleni i nie możemy doczekać się następnego wyjazdu, by zobaczyć inne ważne miejsca w stolicy
      Wycieczka była bardzo ekscytująca i ciekawa.

Weronika Kowalewska


Wycieczka do Malborka

       30 października 2019r. odbyła się szkolna wycieczka do Malborka. Pojechali na nią uczniowie klas:V i VI, pod opieką Pań: Violetty Panasiuk-Michalak, Wioletty Kowalewskiej oraz Iwony Obarek.
      Celem wycieczki, było zwiedzenie, jak przewodnik określił: „Największej góry cegieł od Alp”czyli ogromnegoi tajemniczego zamku, pochodzącego z połowy XIII wieku.
      Malborski zamek zbudowany jest z czerwonej cegły, gdzie można dostrzec liczne elementy w stylu gotyckim. Najbardziej rzucała się w oczy złota rzeźba Maryi Panny.W muzeum mogliśmy obejrzeć wystawę bursztynów i uzbrojenia. Na uwagę zasługuje fakt, że zamek w Malborku znajduje się na liście zabytków UNESCO. Warto odwiedzić zamek w Malborku z przewodnikiemi poznać jego tajemnice.
      Wycieczka odbyła się w ramach szkolnego projektu Śladami Noblistów Polskich – Henryk Sienkiewicz.

SZYMON M.


Zajęcia doskonalące

       Na zajęciach doskonalących z przyrody od stycznia 2019 r. spotykają się uczniowie obecnych klas piątych pod opieką p. Joanny Tucholskiej. Zajęcia maja formę warsztatów, na których odkrywamy u siebie pasję przyrodniczą, zdobywamy oraz poszerzamy wiadomości z przedmiotów przyrodniczych, a przede wszystkim rozwijamy zainteresowania biologiczno-chemiczne. Chętnie i aktywnie spotykamy się w pracowni, bardzo dobrze wyposażonej, na zajęciach, które bawią i uczą. Spędzamy mile czas w swoim towarzystwie. Z każdych zajęć wychodzimy z nowymi wiadomościami oraz przyrodniczą pasją, a także ochotą na dalsze naukowe spotkanie.


zdjęcia


„W moim sercu bije Polska…"

       8 listopada 2019 roku w Szkole Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku odbył się uroczysty apel, który miał charakter patriotyczny. Poświęcony on był 101 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Uczniowie przygotowali piękne widowisko. Było ono wspaniałą lekcją historii. W czasie występu zostały wykorzystane wszystkie środki artystycznego wyrazu: śpiew, taniec, muzyka, pantomima.
      Historia Polski została przedstawiona w sposób dostosowany do młodych odbiorców. W symboliczny sposób młodzi aktorzy pokazali upadek państwa polskiego: „Orzeł był zbyt słaby i tracił pióra”. Państwa zaborcze: Rosja, Austria i Prusy to smoki, które napadły na Orła. W bardzo plastyczny sposób autorzy przedstawienia oddali obraz upadku i niewoli Ojczyzny, docierając na pewno do wyobraźni najmłodszych widzów.
      Na uroczysty apel przybyli przedstawiciele lokalnych władz, których serdecznie powitała pani Irena Jędruszewska – Dyrektor szkoły.
      Apel odbył się w sali widowiskowej. Widowisko było wspaniałą ucztą duchową. Przygotowane zostało przez uczniów działających w szkolnym teatrze pod kierunkiem pani Małgorzaty Przybułowskiej, pani Grażyny Niestępskiej i pani Ewy Suchodolskiej oraz pana Marka Bartkowskiego. Układy choreograficzne przygotowała pani Bożena Waloszek i pani Janina Berek oraz Zuzanna Lewandowska ( była uczennica, która współpracuje z nauczycielami).
      Tego rodzaju wydarzenia szkolne uczą dzieci i młodzież, jak należy kochać Ojczyznę i szanować tych, którzy walczyli o jej niepodległość.

Danuta Salamon


zdjęcia


🎨🎨🎨Konkurs plastyczny dla klas I-III

Konkurs plastyczny dla klas I-III
Temat przewodni: Ewangelia wg św. Marka

Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie klas: I, II, III

Przebieg eliminacji:
I Etap klasowy:
Najpóźniej do 13 grudnia 2019 r. (piątek) prace przynoszą wszyscy chętni uczniowie
II Etap szkolny:
Najpóźniej do 19 grudnia 2019 r. (czwartek) jest wybieranych przez Szkolną Komisję Konkursową 5 najciekawszych prac
III Etap archidiecezjalny:
Prace konkursowe zostają przesłane na adres Archidiecezjalnej Komisji Konkursowej w Miłakowie

1. Pracę konkursową należy wykonać dowolną techniką 🖌🖍✂️(farby, kredki, wyklejanki) na formacie A 3. (Prace w innym formacie nie zostaną uwzględnione w konkursie).
2. Praca wymaga opisania na odwrocie wg wzoru: imię i nazwisko ucznia, adres szkoły, klasa, imię i nazwisko katechety prowadzącego zajęcia z klasą, a także wybrany fragment Ewangelii wg św. Marka.
Uwaga.

Uwaga. Termin wykonania zdjęć przez fotografa przekładamy na czwartek i piątek. Jutro (środa) zamieszczę w Librusie przydział klas na poszczególne godziny lekcyjne. Zdjęcia będą wykonywane w sali widowiskowej.
❤️Wolontariat!❤

Szkolne Koło Wolontariatu włącza się w akcję "Wigilia dla samotnych" organizowaną przez Fundację "Wolne Miejsce". To wspaniała inicjatywa mająca na celu uszczęśliwić tych, którzy nie mają z kim spędzić Świąt Bożego Narodzenia.
Jak możemy pomóc?
Należy wykonać świąteczną kartkę, która będzie sprzedana podczas koncertu charytatywnego - 10 grudnia, aby pozyskać pieniądze na zorganizowanie Wigilii.
Prosimy, aby kartki były pomysłowe, ładne i estetyczne, wykonane ze sztywnego papieru (bez wypisywania życzeń). Można je przynosić do 6 grudnia do biblioteki szkolnej lub do p. M. Kołakowskiej.
Ponadto wolontariusze z klas od IV do VIII są zaproszeni 19 listopada (wtorek) do biblioteki szkolnej w godz. 13.30-15.00 na warsztaty bożonarodzeniowe w celu wspólnego wykonywania kartek świątecznych.
Zapraszamy!🙂
Program Wzmacniania Rodziny

Dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Gimnazjum w Olsztynku "Pro Gimnazjum" oraz Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Olsztynek,od 1 października w naszej szkole realizowany jest rekomendowany program pn.Program Wzmacniania Rodziny.Do udziału zaprosiliśmyrodziców wraz z dziećmi z klas V i VI szkół podstawowych z terenu gminy. W bieżącej edycji uczestniczy dziesięć rodzin.
Na czym polega Program Wzmacniania Rodziny?
•Spotkania odbywają się raz w tygodniu, przez okres 7tygodni
•Bierze w nich udział grupa około 10 rodzin (rodziców/opiekunów i ich dzieci), którzy chcą poprawić swoje wzajemne relacje.
•Każde spotkanie trwa 2 godziny
•W pierwszej godzinie zajęcia odbywają się oddzielnie w grupie rodziców/opiekunów oraz w grupie młodzieży,
•Druga godzina zajęć to czas spędzony wspólnie przez rodziców i dzieci .
•Podczas sesji:
•Pokazywane są typowe sytuacje z życia rodzinnego (filmy),
•Dyskutuje się na temat rozwiązywania problemów, z którymi rodzina ma do czynienia,
•Organizowane są gry, zabawy i ćwiczenia pozwalające rodzicom i dzieciom miło spędzić razem czas.
•Między kolejnymi spotkaniami można wypróbować we własnej rodzinie metody rozwiązywania problemów omawiane w czasie sesji.
•Spotkania są prowadzone przez psychologa, pedagoga oraz terapeutę –osoby z dużym doświadczeniem w pracy z młodzieżą i z rodzinami.

Magdalena Nawacka

Pasowanie uczniów klas pierwszych na czytelników

       5 listopada w naszej szkole odbyło się pasowanie uczniów klas pierwszych na czytelników. Była to dla dzieci szczególna uroczystość, bowiem pierwsze spotkanie z biblioteką szkolną to wyjątkowa chwila, a samodzielne wypożyczanie książek zawsze jest miłym przeżyciem.
      W świat bajek wprowadziły uczniów Czerwony Kapturek (w tej roli wystąpiła Iga Szukiel), Kot w butach (Weronika Pełka) oraz Książka (Gabrysia Moroz). Dziewczęta zaprezentowały dzieciom scenki z wierszami Jana Brzechwy i Hanny Januszewskiej oraz przygotowały zagadki ze znanych bajek.
      Szczególnym momentem spotkania było uroczyste złożenie przyrzeczenia przez pierwszoklasistów oraz pasowanie, którego dokonała p. Irena Jędruszewska, dyrektor szkoły oraz p. Mirosław Obrębski, dyrektor ZASiP-u. Na pamiątkę przystąpienia do grona czytelników uczniowie otrzymali zakładki, a każdej klasie wręczono dyplom pamiątkowy z pasowania. Następnie każde z dzieci mogło osobiście zapoznać się z księgozbiorem i wybrać książkę dla siebie.
      Uczniowie klas pierwszych stali się pełnoprawnymi czytelnikami. Mamy nadzieję, że będą częstymi gośćmi w bibliotece, a kontakt z książką sprawi im wiele radości i zadowolenia. Zapraszamy do naszej szkolnej biblioteki!

Agnieszka Pieckowska
Daria Sępkowska
nauczyciele bibliotekarzezdjęcia


Pomoc dla Hospicjum!

Pamięć o Janie Pawle II!

      W październiku przypada rocznica wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Aby zachować pamięć o Papieżu Polaku uczniowie podczas lekcji poznali najważniejsze fakty z Jego życia a klasa IV i VII przeszła szlakiem Jana Pawła II po Olsztynku.

zdjęcia


Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny!

      18 października naszą szkołę odwiedziła siostra Teresa ze Zgromadzenia Sióstr św. Katarzyny. Gość podczas spotkań z uczniami mówił o misjach oraz o warunkach życia w Afryce.

zdjęcia


Wycieczka do Malbrka

      W dniu 17 października 2019 roku klasa 5a pod opieką wychowawczyni Joanny Tucholskiej oraz pani Agnieszki Pieckowskiej zwiedzała zamek w Malborku. Wyjazd został zaplanowany w związku z realizacją projektu Śladami Noblistów Polskich - Henryk Sienkiewicz.
Uczniowie zapoznali się z historią zamku, której początki sięgają drugiej połowy XIII wieku. Obecnie już wiedzą, że zamek w Malborku stanowi największy gotycki zespół zamkowym na świecie, o powierzchni około 21 hektarów i jest arcydziełem architektury obronnej i rezydencjonalnej późnego średniowiecza. Od 1309 roku Malbork to siedziba wielkich mistrzów Zakonu Krzyżackiego i stolica jednego z najpotężniejszych państw średniowiecznej Europy.
W 1997 roku Zamek w Malborku wpisano na prestiżową listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO.Wpisy archiwalne
Reklama