Wróć na góręSzkoła Podstawowa nr 1
im. Noblistów Polskich w Olsztynku

ul.Górna 5 11-015 Olsztynek
tel. (89) 519-26-02

Spis ludności

2 WRZEŚNIA

Informuję, że 2 września obowiązuje odrębny rozkład odjazdów po zakończeniu uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego. Odjazdy zaczynają się już po godzinie 10.00. Zobowiązuję uczniów do zapoznania się z rozkładem i punktualne przybycie na przystanek. Dzieci młodsze będą informowane przez wychowawców i nauczycieli świetlic.
Świetlice 2 września pracują zgodnie z planem od 6.30 do 16.30.Informacje dla rodziców – organizacja roku szkolnego

Informujemy, że apel z okazji rozpoczęcia roku szkolnego odbędzie się na dziedzińcu szkoły w dniu 2 września o godzinie 9.00.
Poniżej zamieszczamy informacje odnośnie dowożenia uczniów, godzin rozpoczęcia kolejnych lekcji oraz terminarz zebrań z rodzicami.Plan godzin lekcyjnych w roku szkolnym 2019-2020

1. 8.00- 8.45
2. 8.55- 9.40
3. 9.50- 10.35
4. 10.45- 11.30
11.30- 11.50 długa przerwa obiadowa
5. 11.50- 12.35
6. 12.45- 13.30
7. 13.35- 14.20
8. 14.25- 15.10Terminy zebrań z rodzicami

Terminy zebrań z rodzicami w roku szkolnym 2019-2020
05.09. 2019
07.11. 2019
12.12. 2019
16.01. 2020
12.03. 2020
21.05. 2020
Godziny zebrań- 16.00Komunikat w sprawie rekrutacji do klasy pierwszej.

Szanowni Rodzice kandydatów do klasy pierwszej
                  W związku z wpłynięciem nowych zgłoszeń dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły, co skutkuje zmniejszeniem się liczby wolnych miejsc, podjęłam decyzję odnośnie przeprowadzenia ponownej weryfikacji wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły. Wynika to z treści art. 130 pkt 5 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe ( Dz. U. z 2018r. poz. 996 ) który daje rodzicom prawo przyjęcia dziecka z obwodu szkoły z urzędu. Projekt organizacyjny szkoły przewiduje utworzenie 2 oddziałów klas pierwszych po 25 uczniów w oddziale. Powołałam ponownie Komisję Rekrutacyjną celem ponownego zweryfikowania wniosków spoza obwodu anulując tym samym listę kandydatów zakwalifikowanych z dnia 8 kwietnia 2019 r. Nowa lista kandydatów przyjętych spoza obwodu szkoły będzie zgodnie z harmonogramem czynności o postępowaniu rekrutacyjnym ogłoszona 16 kwietnia do godz. 14.00.


Komunikat
w sprawie rekrutacji uczniów do klasy I


                  Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku informuje, że zgodnie z harmonogramem czynności w postępowaniu rekrutacyjnym rodzice lub opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do klasy pierwszej w roku szkolnym 2019/2020 mają obowiązek potwierdzenia do dnia 12 kwietnia 2019 r. woli przyjęcia w formie pisemnego oświadczenia.Komunikat w sprawie naboru uczniów do klasy I

                  Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku informuje, że zgodnie z harmonogramem czynności w postępowaniu rekrutacyjnym, listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klasy I w roku szkolnym 2019/2020 będą wywieszone na drzwiach wejściowych do szkoły w dniu 08.04.2019r. Z uwagi na ochronę danych osobowych nie zamieszczamy tych list na stronie internetowej szkoły.


Komunikat dla rodziców uczniów klas 8 i 3 gimnazjum w sprawie egzaminu i rekrutacji

W dniu 28 marca ( czwartek) o godz. 16.00 w sali widowiskowej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Olsztynku odbędzie się spotkanie rodziców przyszłych absolwentów klas VIII szkół podstawowych i klas III Gimnazjum z terenu gminy Olsztynek z przedstawicielami Kuratorium Oświaty w Olsztynie, podczas którzy przybliżą rodzicom szczegółowe informacje na temat:

- rekrutacji do szkół ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych,

- egzaminu ósmoklasisty i egzaminu gimnazjalnego w 2019 r.,

- wyników ankiety uczniów „Szkoła moich marzeń”,

- wniosków ze spotkań z dyrektorami szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych w powiecie olsztyńskim.

W drugiej części spotkania dyrektor Zespołu Szkół w Olsztynku przedstawi ofertę edukacyjną szkoły na przyszły rok szkolny a następnie odbędą się zebrania klasowe z wychowawcami. Proszę wychowawców klas 3 i 8 o obecność na spotkaniu.Świetlica szkolna

                  W związku z faktem, iż Rodzice uczniów nie wyrazili zainteresowania ofertą szkoły dot. zajęć opiekuńczych w świetlicy szkolnej ( w dniach przerwy świątecznej), informuję:
W dniach: 24,27, 28 i 31 grudnia 2018r.
odwołuję dyżury nauczycieli w świetlicy szkolnej.

Dyrektor szkoły
Irena JędruszewskaDruki klauzul

                 Szanowni Państwo. Na ostatnim zebraniu wychowawcy zebrali od rodziców podpisy na klauzulach zgód dotyczących przetwarzania przez szkołę danych osobowych, ochrony wizerunku, udziału w zawodach i imprezach. Po świętach wychowawcy przekażą tym z Państwa, kto dotychczas nie podpisał w/w zgód druki klauzul. Proszę o zapoznanie sie z ich treścią i popisanie (lub adnotację o niewyrażeniu zgody). Druk można pobrać ze strony internetowej szkoły, wydrukować i przekazać wychowawcy przez dziecko. Proszę zwrócić uwagę, że na jednym druku jest kilka klauzul i do każdej należy się odnieść podpisem lub zastrzeżeniem o braku podpisu.

Druki klauzul do pobrania
KLAUZULAŚwietlica szkolna


Informuję,że w dniach 24, 27, 28 i 31 grudnia 2018r. w godz. 6.30- 16.30
czynna będzie świetlica szkolna dla uczniów naszej szkoły. Dyżury pełnić będą nauczyciele.
Zainteresowanych Rodziców proszę o kontakt z nauczycielami świetlicy szkolnej.
Niezbędnym jest wpisanie dziecka na listę obecności do dnia 20 grudnia 2018r. (czwartek)

Dyrektor szkoły
Irena JędruszewskaZebrania z rodzicami02 listopada 2018r. świetlica szkolna


Informuję,że w dniu 02 listopada 2018r. w świetlicy szkolnej nie będą organizowane zajęcia opiekuńcze. Rodzice uczniów nie wyrazili zainteresowania ofertą szkoły w w/w zakresie.
Dyrektor szkoły
Irena Jędruszewska02 listopada


Informuję,że w dniu 02 listopada (piątek)czynna będzie świetlica szkolna w godz.6.30 - 16.15. Zainteresowanych rodziców proszę o wpisywanie dzieci na listę w świetlicy szkolnej do dnia 30 października (wtorek). Listy również dostępne będą u wychowawców . Przypominam,że w związku ze zmianą organizacji roku szkolnego, dzień 02 listopada 2018r. jest ustalony w naszej szkole jako dzień wolny od zajęć dydaktycznych.
W świetlicy szkolnej pełnić będą dyżury wyznaczeni nauczyciele.

Dyrektor szkoły
Irena Jędruszewska


Karta rowerowa


Informujemy , że egzamin na kartę rowerową odbędzie się dnia 17.10.2018 r. (środa)na 5 i 6 godzinie lekcyjnej. Po przystąpieniu do części teoretycznej i pomyślnym jej zaliczeniu nastąpi część praktyczna. Proszę aby dzieci posiadały kask i jeśli to możliwe swój rower. Rower można będzie także pożyczyć po wcześniejszym uzgodnieniu od innego, zdającego ucznia. Przypominam również o potrzebie powtórzenia przez dzieci materiału z klasy 4 dotyczącego wychowania komunikacyjnego.
M. PingotKarta rowerowa


W związku z ponownym egzaminem na kartę rowerową, uczniom którzy dopiero teraz ukończyli 10 lat lub chcą kolejny raz podejść do poprawki, zostały rozdane deklaracje. Bardzo proszę o ich uzupełnienie, podpisanie przez rodzica i jak najszybszy zwrot. Proszę również żeby zainteresowane dzieci przypomniały sobie zagadnienia dotyczące wychowania komunikacyjnego omawiane w IV klasie. W tym celu można wejść na stronę wydawnictwa MAC edukacja i wyszukać podręcznik z techniki do IV klasy ( jest możliwość przeglądania podręcznika) Można również skorzystać ze strony internetowej http://brd.edu.pl O dokładnym terminie egzaminu zostaniecie Państwo powiadomieni oddzielnym pismem.
Termin dostarczenia do szkoły podpisanych deklaracji na kartę rowerową upływa dnia 12.10 2018 r. Po zebraniu wszystkich zgłoszeń przekażę informację o terminie egzaminu.
M. PingotZmiany w organizacji roku szkolnego 2018/19


Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku informuje o zmianach w organizacji roku szkolnego 2018/2019 zgodnie z ustaleniami dokonanymi z dyrektorami szkół podstawowych w Olsztynku, Radą Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku oraz Samorządem Uczniowskim Szkoły.
10, 11, 12 kwietnia 2019 - egzamin gimnazjalny
15,16,17 kwietnia 2019 - egzamin w klasach ósmych.
W w/w dniach uczniowie kl. I i II realizują zajęcia dydaktyczno - wychowawcze.
W w/w dniach pozostali uczniowie mają dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych.
- 2 listopada 2018 (piątek)
- 2 maja 2019 (czwartek)
W/w dni są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno - wychowawczych.
Uczniowie w tych dniach, na wniosek rodziców, mają możliwość udziału w zajęciach opiekuńczo - wychowawczych organizowanych w szkole (świetlica czynna 6:30 - 16:30)Zebrania z rodzicami


Terminy zebrań z Rodzicami w roku szkolnym 2018/19
18.10.2018r.(czwartek)
13.12.2018r. (czwartek)
17.01.2019r.(czwartek)
28.03.2019r.(czwartek)
16.05.2019r.(czwartek)Świetlica szkolna>


Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020
Jeśli chcesz wiedzieć wiecej wejdz     tutaj


Zebrania z rodzicami


Informuję, że w czwartek 6 września organizujemy zebranie rodziców. O godz. 16.00 odbędzie się spotkanie w sali widowiskowej z dyrektorem szkoły oraz przewodniczącą Rady Rodziców. Ok. godziny 16.30 odbędą się spotkania klasowe z wychowawcami, a o godz. 17.30 w pokoju nauczycielskim zebranie Rady Rodziców.
Na stronie internetowej szkoły zamieściliśmy projekt Programu Wychowawczo- Profilaktycznego szkoły. Zachęcamy do zapoznania się z treścią dokumentu. Uwagi proszę zgłaszać podczas zebrań klasowych lub na posiedzeniu Rady Rodziców, która zatwierdzi ostateczną formę programu.REKRUTACJA

26 lutego 2018
rusza REKRUTACJA
do klas I, IV, VII
Szkoły Postawowej nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku
oraz
do odziału przedszkolnego
przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku

wzór podania - klasa pierwsza

wzór podania - klasa czwarta i siódma

wiecej informacji
Reklama