Wróć na góręSzkoła Podstawowa nr 1
im. Noblistów Polskich w Olsztynku

ul.Górna 5 11-015 Olsztynek
tel. (89) 519-26-02

Plan działania - szkoła promująca zdrowie


Wyników autoewaluacj
Wyników autoewaluacj - szkoła promująca zdrowie


Wyników autoewaluacj
„Szkoła Promująca Zdrowie”Wyniki autoewaluacji Szkoły Promującej Zdrowie w Szkole Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku„Szkoła Promująca Zdrowie”Plan działań w zakresie promocji zdrowia 2019-2020„Szkoła Promująca Zdrowie”Wojewódzka Konferencja Szkół Promujących Zdrowie


z d j ę c i a„Szkoła Promująca Zdrowie”Definicja Szkoły Promującej Zdrowie„Szkoła Promująca Zdrowie”

„Szkoła Promująca Zdrowie” - przentacjaProzdrowotne i charytatywne akcje i programy edukacyjne.

Prozdrowotne i charytatywne akcje i programy edukacyjne organizowane w naszej szkoleCertyfikat Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty
„Szkoła Promująca Zdrowie”


         28 września brw Zespole Szkół nr 2 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Szczytnie odbyła się Wojewódzka Konferencja Szkół Promujących Zdrowie.Uczestniczyli w niej przedstawiciele naszej szkoły, p. Irena Jędruszewska – dyrektor szkoły, p. Marek Bartkowski – zastępca dyrektora szkoły, p. Ewa Siemianowska oraz p. Janina Berek – przedstawiciele Zespołu ds. Promocji Zdrowia w Szkole. Spotkanie było okazją do prezentacji szkół działających na rzecz zdrowia psychicznego, fizycznego, społecznego i emocjonalnego wśród społeczności szkolnej (ten światowy program realizowany jestw Polsce od 1991 r).
         Konferencję prowadziła p. Anna Zdaniukiewicz Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty w Olsztynie, Wojewódzki Koordynator Szkół Promujących Zdrowie.Gościem honorowym była prof. Uniwersytetu Warszawskiego dr hab. Krystyna Ostrowska, która przybliżyła wszystkim zgromadzonym tematykę wartości życiowych w wychowaniu młodego człowieka. Swoją obecnością uroczystość zaszczycili m. in. p. Wojciech Cybulski Warmińsko-Mazurski Wicekurator Oświaty w Olsztynie, p. Dariusz Wasiela Dyrektor Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego w Olsztynie oraz p. Jarosław Matłach Starosta Szczycieński.
         Podczas spotkania prelegenci wypowiadali się na temat promocji zdrowia oraz zasad prawidłowego odżywiania w swoich placówkach oświatowych. W ramach uznania za aktywność i zgodnie z wymaganymi kryteriami dziewiętnastu szkołom przyznano Certyfikat Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty „Szkoły Promującej Zdrowie”. W tej elitarnej grupie znalazła się również nasza szkoła, która bogatą historią i obecnym zaangażowaniem wzorowo wpisuje się w założenia projektu. Cieszymy się z osiągniętego sukcesu i mamy nadzieję, że wspólnymi siłami uczniów, rodziców, nauczycieli i wszystkich pracowników utrzymamy ten wysoki poziom świadomości prozdrowotnej w naszej szkole.

Zespół ds. Promocji Zdrowia w Szkole


zdjęcia
Reklama